Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Znamy wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Ubiegasz się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego? Sprawdź, jaki jest zakres wymagań na egzamin w 2018 roku

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w roku 2018.

Ubiegasz się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego? Sprawdź, jaki jest zakres wymagań na egzamin w 2018 roku

Ustawy, których znajomość jest obowiązkowa dla osób przystępujących do egzaminu  w 2018 roku

Kandydaci na doradców restrukturyzacyjnych muszą zapoznać się z następującymi aktami prawnymi:

 

 1. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe,
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
 5. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego,
 6. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
 7. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 8. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
 9. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 10. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 11. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 12. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 13. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 14. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 15. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 16. ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
 17. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 18.  ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 19. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 20. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
 21. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
 22. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
 23. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 24. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,
 25. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 26. ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
 27. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 28. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe,
 29. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 30. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 31. ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 32.  ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 33. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 34.  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 35. ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 36. ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego,
 37. ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
 38. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 39. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 40. ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
 41. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 42.  ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,
 43. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
 44. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.


Literatura

Kandydaci muszą także zapoznać się ze wskazaną literaturą przedmiotu:

 • J. Beksiak, Ekonomia – kurs podstawowy, C. H. Beck, Wydanie 2, Warszawa 2014,
 • R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2013 (rozdziały: 1- 3, 7-17, 19, 20),
 • Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw (red. L. Dorozik), PWE, Warszawa 2006 (rozdziały: 1- 4, 10-13),
 • E. Nowak, Rachunkowość – kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2016,
 • M. Sierpińska, T. Jachna Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007,
 • Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, pod red. M. Panfila, A. Szablewskiego,wyd. Poltext, Warszawa 2011 (rozdziały: 1-4, 7, 10-16, 18, 22),
 • Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne,red. nauk. Elżbieta Mączyńska, OW SGH, Warszawa 2015 (część druga: Procesy restrukturyzacyjne i naprawcze przedsiębiorstw,  ss. 111-194).

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.