Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Jak liczyć termin przedawnienia w świetle znowelizowanego Kodeksu cywilnego?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Praca w porze nocnej

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zasady pracy w porze nocnej zostały uregulowane w Kodeksie pracy w sposób odrębny. Praca w nocy, generalnie dozwolona, podlega wielu ograniczeniom wynikającym ze stosownych przepisów.

Praca w porze nocnej

Pora nocna

 

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00.


Definicja pracującego w nocy

 

Kodeks pracy zawiera definicję pracującego w nocy. Zgodnie z definicją zawartą w art. 151(7) § 2 KP pracującym w nocy jest pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

 

Czas pracy pracującego w nocy

 

Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Powyższa zasada nie dotyczy:

  1. pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy;
  2. przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
     

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych albo związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym określa pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.
 

Dodatek za pracę w porze nocnej

 

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek za pracę w porze nocnej może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

 

Zakaz pracy w porze nocnej


 

Praca w porze nocnej jest dozwolona, poza przypadkami, w których ustawa wprowadza jej zakaz. Ma to miejsce chociażby w przypadku kobiet w ciąży czy młodocianych.

 

Podstawa prawna:
Art. 151(7), art. 151(8), art. 178, art. 203 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

Data: 27.09.2017 09:00
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: aplikacja, egzamin wstępny, prawo pracy, kodeks pracy, praca w porze nocnej, pracownik młodociany
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.