Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sędziowie i referendarze sądowi znów poszukiwani -w sądach kolejne wolne etaty
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Prawo gospodarcze: Cele fundacji oraz zasady ich określania w toku ustanawiania fundacji

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Cele fundacji oraz zasady ich określania w toku ustanawiania fundacji stały się przedmiotem jednego z pytań, które w tym roku obowiązują aplikantów II roku, na kolokwium ustnym z prawa gospodarczego, na aplikacji radcowskiej.

Prawo gospodarcze: Cele fundacji oraz zasady ich określania w toku ustanawiania fundacji

Cele fundacji

 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach określa cele, dla realizacji których może zostać ustanowiona fundacja. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Przykładowo, celem fundacji ustanowionej przez przedsiębiorstwo państwowe może być udzielanie pracownikom tego przedsiębiorstwa oprocentowanych pożyczek na zakup udziałów w spółce, mającej wykupić lub wydzierżawić to przedsiębiorstwo, lub w spółkach powstałych w wyniku restrukturyzacji innych, określonych rodzajowo jednostek (zob. uchwała SN z dnia 2 lutego 1994 r., sygn. akt II CZP 183/93).

 

Fundacja nie jest organizacją społeczną i nie jest możliwe zlecenie jej załatwiania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych (zob. postanowienie NSA w Warszawie  z dnia  12 stycznia 1993 r., sygn. akt I SA 1762/92).

 

Realizacja celów fundacji stanowi także podstawę prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Należy jednak pamiętać, że z ustawowego wymagania prowadzenia działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów fundacji nie wynika bezwzględny zakaz pokrywania się przedmiotu działalności gospodarczej fundacji z przedmiotem jej działalności statutowej (zob. postanowienie SN z dnia  30 listopada 2000 r., sygn. akt I CKN 886/98). Ważne jest natomiast, by zachować akcesoryjność działalności gospodarczej względem działalności celowej (zob. postanowienie SN z dnia 7 maja 2002 r., sygn. akt I CKN 162/00).

 

Określenie celu fundacji

 

Cel fundacji powinien być określony w statucie, który – obok ustawy – stanowi podstawę prawną działania fundacji.

 

W statucie fundacji fundator określa jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji. Fundator może również wskazać ministra właściwego ze względu na cele fundacji. Oświadczenie fundatora w tej sprawie powinno być dołączone do statutu i przekazane sądowi prowadzącemu rejestr fundacji.

 

 

 

Cel fundacji a jej wpis do KRS

 

Sąd dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego fundacji po stwierdzeniu, że czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez uprawnioną osobę lub organ i są ważne. Postanowienie o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd wydaje ponadto po stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa. O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji, oraz właściwego ze względu na siedzibę fundacji starostę, przesyłając jednocześnie statut. Jeżeli cele fundacji wkraczają w zakres działania dwóch lub więcej ministrów, sąd zawiadamia o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, wraz z przesłaniem statutu, właściwego ministra, z którego zakresem działania wiążą się główne cele fundacji.

 

Zmiana celu fundacji

 

Zmiana celu fundacji, ustalonego przez fundatora i określonego w statucie, może zostać dokonana w razie, gdy statut to przewiduje i z zachowaniem przewidzianych w statucie warunków (zob. uchwała SN z dnia 7 lipca 1993 r. , sygn. akt III CZP 88/93).

 

Podstawa prawna:
Art. 2, art. 5, art. 9 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 40).
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.