Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ostateczne wyniki tegorocznych egzaminów adwokackiego i radcowskiego w statystykach
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus: Zezwolenie na zawarcie małżeństwa

3/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejszy kazus poświęcamy zagadnieniu prawa rodzinnego oraz procedury cywilnej.

Kazus: Zezwolenie na zawarcie małżeństwa

Adam (18 lat) i Magda (16 lat) są parą od 4 lat. Matka Magdy samotnie wychowuje córkę. Rok temu uległa wypadkowi, w skutek czego na Magdę spadła znaczna część obowiązków domowych. Ojciec Magdy zmarł tuż po jej urodzeniu, poza matką nie ma żadnej rodziny. Tuż po 16 urodzinach Magda wystąpiła do sądu rejonowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia za zawarcie małżeństwa z Adamem. Swój wniosek argumentowała tym, że z Adamem są parą od kilku lat, planują założenie rodziny,  a ponadto – w związku z sytuacją domową – potrzebuje pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, gdyż na skutek wypadku jej matka potrzebuje stałej pomocy.

 

Pytania:

 

  1. Czy Magda może zawrzeć małżeństwo? Jeśli tak to kiedy?
  2. Jakie skutki pociągnie za sobą zawarcie małżeństwa przez Magdę bez zezwolenia sądu?
  3. Czy w powyższej sytuacji sąd rejonowy powinien udzielić zezwolenia na zawarcie małżeństwa?

 

Ad. 1

 

Zasadą jest, że małżeństwo może zawrzeć osoba mająca skończone 18 lat. W art. 10 § 1 KRO wskazano, że nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

 

Sąd udziela zezwolenia w postępowaniu nieprocesowym. Zezwolenia na zawarcie małżeństwa kobiecie niemającej ukończonych lat osiemnastu udziela sąd opiekuńczy na jej wniosek. Postanowienie o udzieleniu zezwolenia staje się skuteczne z chwilą uprawomocnienia się i nie może być zmienione ani uchylone. W postanowieniu o udzieleniu zezwolenia wymienia się osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. Przed wydaniem postanowienia rozstrzygającego taki wniosek sąd wysłucha wnioskodawcę, osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte, oraz w razie potrzeby osoby bliskie przyszłych małżonków (art. 561 § 1 i 3 KPC).

 

Ad. 2

 

Sankcją w przypadku zawarcia małżeństwa bez zezwolenia sądu jest możliwość jego unieważnienia. Należy jednak pamiętać, że małżeństwo zawarte z przeszkodą wieku nie jest nieważne z mocy prawa. Oznacza to, że tak długo jak nie zostanie ono unieważnione pozostaje ono ważne i skuteczne. Unieważnienia małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, może żądać każdy z małżonków oraz prokurator. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął. Również jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku.

 

 

Ad. 3

 

Są opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa „ z ważnych powodów”. Wskazuje się, ze takim ważnym powodem może być ciąża kobiety, jednak – co słusznie podkreśla się w orzecznictwie - stwierdzenie u małoletniej ciąży nie wystarczy do udzielenia jej zezwolenia na zawarcie małżeństwa. Do udzielenia tego zezwolenia konieczne jest ponadto ustalenie, że zamierzone małżeństwo nie nasuwa uzasadnionych zastrzeżeń z punktu widzenia dobra założonej rodziny, dobra małoletniej i przyszłych dzieci (zob. orzeczenie SN z 6 października 1958 r. , sygn. akt III CO 19/58). Przedstawione w stanie faktycznym okoliczności, a w szczególności potrzeba pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego nie mogą być uznane za ważny powód uzasadniający udzielenie zezwolenia.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 10 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2015.2082)

 

Art. 561 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2016.1822)

wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.