Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski 2018 w statystykach
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Zmiany w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych: poszerzenie kompetencji Ministra Sprawiedliwości

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Planowane zmiany w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych zwiększają zakres kompetencji Ministra Sprawiedliwości w zakresie powoływania i odwoływania dyrektorów sądów powszechnych i ich zastępców. Na stanowisko dyrektora sądu nie będzie organizowany konkurs, a dyrektor sądu będzie powoływany przez ministra sprawiedliwości. Przy odwołaniu dyrektora sądu Minister Sprawiedliwości nie będzie natomiast związany katalogiem przypadków, które do tej pory były wskazane w ustawie. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zakłada również m.in. zmiany w podległości służbowej dyrektorów sądów.

Zmiany w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych: poszerzenie kompetencji Ministra Sprawiedliwości

Obecny stan prawny

 

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych organami sądów są:

  • w sądzie rejonowym - prezes sądu i dyrektor sądu;
  • w sądzie okręgowym - prezes sądu, kolegium sądu i dyrektor sądu;
  • w sądzie apelacyjnym - prezes sądu, kolegium sądu i dyrektor sądu.

 

Dyrektora sądu powołuje się w sądzie rejonowym, w którym jest co najmniej dziesięć stanowisk sędziowskich i asesorskich. W sądach rejonowych, w których nie powołano dyrektora sądu, zadania dyrektora sądu wykonują dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych.

 

Zwierzchnikiem służbowym dyrektora sądu jest Prezes sądu. Wykonuje on  również w stosunku do dyrektora sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości. Jedynie w zakresie wykonywania zadać i kompetencji dysponowania budżetem sądów na obszarze apelacji oraz sprawowania kontroli gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez te sądu dyrektor sądu apelacyjnego podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.

 

 

Stan prawny po zmianach

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości i przyjęty przez Radę Ministrów 13 grudnia 2016 roku, przede wszystkim wprowadza nowe zasady powoływania i odwoływania dyrektorów sądów powszechnych i ich zastępców, a także zmiany w podległości służbowej dyrektorów sądów.

 

Zgodnie z nowymi regulacjami, zwierzchnikiem służbowym dyrektora sądu będzie Minister Sprawiedliwości (obecnie jest nim Prezes sądu). Prezes sądu wobec dyrektora będzie wykonywał czynności z obszaru prawa pracy (z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości). Na stanowisko dyrektora sądu nie będzie organizowany konkurs. Dyrektor sądu będzie powoływany przez ministra sprawiedliwości, a przy jego  odwołaniu minister nie będzie związany katalogiem przypadków, które do tej pory były wskazane w ustawie. Proponowane zmiany Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadnia tym, że „zmiany są niezbędne, bo obowiązująca procedura konkursowa nie zapewniała szybkiego i skutecznego obsadzania stanowisk dyrektorów i ich zastępców, co uniemożliwiało elastyczne reagowanie na potrzeby kadrowe sądów. Po tych zmianach, zmniejszą się obowiązki prezesów sądów, którzy będą mogli się skupić na działalności orzeczniczej, a nie administracyjnej wykonywanej przez dyrektorów i ich zastępców”.

 

Przyjęto także, że czynności Prezesa sądu wywołujące skutki finansowe, nie ujęte w planie finansowym sądu, będą wymagały dla ich ważności uprzedniej akceptacji dyrektora.

 

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Podstawa prawna:

Art. 21, art. 177 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2015.133).

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych przyjęty przez Radę Ministrów 13.12.2016 roku.

Data: 20.12.2016 00:00
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Zawody prawnicze
Słowa kluczowe: Minister Sprawiedliwości, Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes sądu, dyrektor sądu, ustrój sądów
wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.