Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ostateczne wyniki tegorocznych egzaminów adwokackiego i radcowskiego w statystykach
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Postępowanie cywilne: Właściwość rzeczowa

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Przedmiotem dzisiejszego opracowania jest właściwość rzeczowa pozwalająca określić, który sąd (rejonowy czy okręgowy) powinien rozpoznać daną sprawę w I instancji. Wskazaliśmy w nim podstawy określania właściwości rzeczowej sądu.

Postępowanie cywilne: Właściwość rzeczowa

Właściwość sądu rejonowego

 

Zasadą jest, że sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych. Właściwość sądu może wynikać również z przepisów pozakodeksowych. Można tutaj wskazać chociażby ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, gdzie w art. 23 wskazano, że prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości sądów rejonowych, jak również ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, której art. 2 ust. 1 wskazuje, że rejestr prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze) obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część.

 

Właściwość sądu okręgowego

 

Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:

  1. prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia;
  2. ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;
  3. roszczenia wynikające z Prawa prasowego;
  4. prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
  5. wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;
  6. uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
  7. zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
  8. odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.

 

 

Na marginesie warto również wskazać, że niekiedy właściwość rzeczowa sądu może ulec modyfikacji na korzyść sądu okręgowego. Przykładowo można tutaj wskazać sytuację wniesienia powództwa wzajemnego. Zgodnie z art. 204 § 2 KPC pozew wzajemny wnosi się do sądu pozwu głównego. Jeżeli jednak pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez sąd okręgowy, a sprawa wszczęta była w sądzie rejonowym, sąd ten przekazuje całą sprawę sądowi właściwemu do rozpoznania powództwa wzajemnego.

 

Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu

 

Jeżeli przy rozpoznawaniu sprawy w sądzie rejonowym powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd ten może przekazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu. Postanowienie o przekazaniu sprawy wymaga uzasadnienia. Sąd okręgowy może przed pierwszą rozprawą odmówić przyjęcia sprawy do rozpoznania i zwrócić sprawę sądowi rejonowemu, jeżeli uzna, że poważne wątpliwości nie zachodzą. Postanowienie zapada na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów i wymaga uzasadnienia. Ponowne przekazanie tej samej sprawy przez sąd rejonowy nie jest dopuszczalne.

 

Podstawa prawna:
Art. 16, art. 17, art. 18, art.  204 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101).

wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.