Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowy termin egzaminu radcowskiego i adwokackiego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Szybka powtórka: Egzamin z prawa cywilnego - prokura w pigułce

5/5 z 11 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejsze opracowanie w pigułce jest przeznaczone dla wszystkich tych, którzy przygotowują się do egzaminu z prawa cywilnego. Poniżej przedstawiono wszystko, co należy wiedzieć i pamiętać o prokurze.

Szybka powtórka: Egzamin z prawa cywilnego - prokura w pigułce

Uwagi ogólne

 

Kodeks rodzinny reguluję kwestie tzw. przedstawicielstwa. Zgodnie z normą art. 95 KC, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Sama prokura stanowi natomiast szczególny rodzaj pełnomocnictwa (zob. wyrok SA w Gdańsku z dnia  5 marca 2008  r., III AUa 651/07).

 

Pojęcie prokury

 

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

 

Osoba prokurenta

 

Ustawodawca wskazał, kto może być ustanowiony prokurentem. I tak też prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają natomiast małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Udzielenie prokury

 

Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie.


Ograniczenie uprawnień prokurenta

 

Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.

 

Prokura łączna, samoistna, oddziałowa

 

Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie (samoistna). Prokurę można też ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa). W przypadku prokury łącznej, kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury łącznie.

 

Ustanowienie przez prokurenta pełnomocnika

 

Prokura nie może być przeniesiona. Prokurent może jednak ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.

 

Odwołanie i wygaśnięcie prokury

 

Prokura może być w każdym czasie odwołana. Prokura wygasa natomiast wskutek:

  • wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy;
  • ze śmiercią prokurenta.


Śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury.

 

Zgłoszenie do rejestru

 

Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców. Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej także sposób jej wykonywania.

 

Podstawa prawna:
Art. 11, art. 12, art. 14, art. 95, art. 109(1), art. 109(2), art. 109(3), art. 109(4), art. 109(5), art. 109(6), art. 109(7), art. 109(8) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r., poz. 121).

 

 

 

 

Data: 01.02.2016 13:57
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: prokura, udzielenie prokury, opracowanie w pigułce, powtórka, wygaśnięcie prokury
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.