Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Najbardziej pożądane zawody na rynku pracy w 2021 roku
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Szybka powtórka - Interwencja główna i uboczna

5/5 z 5 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejsza szybka powtórka, będzie dotyczyła postępowania cywilnego. Poruszone zostanie zagadnienie interwencji głównej i ubocznej uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego.

Szybka powtórka - Interwencja główna i uboczna

Interwencja główna

 

Zgodnie z art. 75 kpc, kto występuje z roszczeniem o rzecz lub prawo, o które sprawa toczy się pomiędzy innymi osobami, może aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wytoczyć powództwo o tę rzecz lub prawo przeciwko obu stronom przed sąd, w którym toczy się sprawa.

 

Interwencja uboczna

 

Kto ma interes w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie sprawy aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony.

 

Wstąpienie do sprawy interwenienta ubocznego

 

W świetle kodeksu, interwenient uboczny, który chce wstąpić do sprawy, powinien zgłosić swoje przystąpienie do sprawy na piśmie, w którym poda, jaki ma interes prawny we wstąpieniu i do której ze stron przystępuje. Pismo to należy doręczyć obu stronom. Interwenient uboczny może ze wstąpieniem do sprawy połączyć dokonanie innej czynności procesowej.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Ucząc innych, sami się uczymy."

 

Opozycja

 

Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że każda ze stron może zgłosi opozycję przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego. Strona może to zrobić, nie później niż przy rozpoczęciu najbliższej rozprawy. Sąd oddali opozycję po przeprowadzeniu co do niej rozprawy, jeżeli interwenient uprawdopodobni, że ma interes prawny we wstąpieniu do sprawy. Mimo wniesienia opozycji interwenient uboczny bierze udział w sprawie, dopóki orzeczenie uwzględniające opozycję nie stanie się prawomocne. W razie prawomocnego uwzględnienia opozycji czynności interwenienta ubocznego uważane będą za niebyłe.

 

Co może w postępowaniu interwenient uboczny?

 

Interwenient uboczny jest uprawniony do wszelkich czynności procesowych dopuszczalnych według stanu sprawy. Nie mogą one jednak pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. Ponadto, za zgodą stron interwenient uboczny może wejść w miejsce strony, do której przystąpił.

 

Doręczenia i zawiadomienia dla interwenienta ubocznego

 

W rozumieniu, art. 80 kpc, interwenientowi ubocznemu należy od chwili jego wstąpienia do sprawy doręczać, tak jak stronie, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach sądowych, jako też orzeczenia sądu.

 

Interwencja samoistna

 

Jeżeli z istoty spornego stosunku prawnego lub z przepisu ustawy wynika, że wyrok w sprawie ma odnieść bezpośredni skutek prawny w stosunku między interwenientem a przeciwnikiem strony, do której interwenient przystąpił, do stanowiska interwenienta w procesie stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnictwie jednolitym.

 

Niedopuszczalność podniesienia zarzutu

 

Interwenient uboczny nie może w stosunku do strony, do której przystąpił, podnieść zarzutu, że sprawa została rozstrzygnięta błędnie albo, że strona ta prowadziła proces wadliwie, chyba że stan sprawy w chwili przystąpienia interwenienta uniemożliwił mu korzystanie ze środków obrony albo, że strona umyślnie lub przez niedbalstwo nie skorzystała ze środków, które nie były interwenientowi znane.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to pokarm dla rozumu."

 

Podstawa prawna:
art. 75 – 83 - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296).

Data: 15.10.2015 11:11
Autor/źródło: Kuc Marek
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: szybka powtórka, interwencja, interwencja główna, interwencja uboczna
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.