Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Szybka powtórka: Postępowanie nakazowe

4.9/5 z 18 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 nie ominęła także postępowania nakazowego. Dlatego tematem dzisiejszej szybkiej powtórki będzie postępowanie nakazowe uregulowane w rozdziale 53 kodeksu postępowania karnego. Przygotowując się do egzaminu należy pamiętać o uwzględnieniu stanu prawnego aktów prawnych na dzień egzaminu.

Szybka powtórka: Postępowanie nakazowe

Zakres zastosowania

 

W świetle regulacji art. 500 § 1 k.p.k., w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny wydać wyrok nakazowy.

 

Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu zwyczajnym

 

W postępowaniu nakazowym stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

 

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania karnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Wyrok nakazowy

 

Sąd może wydać wyrok nakazowy, jeżeli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości. Sąd wydaje wyrok nakazowy na posiedzeniu bez udziału stron. Wyrokiem nakazowym można orzec karę ograniczenia wolności lub grzywnę w wysokości do 100 stawek dziennych albo do 200 000 złotych. Obok wskazanych kar można, w wypadkach przewidzianych w ustawie, orzec środek karny. Sąd może poprzestać na orzeczeniu środka karnego, jeżeli zachodzą orzeczenia tylko tego środka.

 

Elementy wyroku

 

Wyrok nakazowy powinien zawierać:

  • oznaczenie sądu i sędziego, który go wydał,
  • datę wydania wyroku,
  • imię i nazwisko oraz inne dane określające tożsamość oskarżonego,
  • dokładne określenie czynu przypisanego przez sąd oskarżonemu, ze wskazaniem zastosowanych przepisów ustawy karnej,
  • wymiar kary i inne niezbędne rozstrzygnięcia.

 

Wyrok nakazowy może nie zawierać uzasadnienia.

 

Doręczenie odpisu wyroku

 

Odpis wyroku nakazowego doręcza się oskarżycielowi, a oskarżonemu i jego obrońcy – wraz z odpisem aktu oskarżenia. W każdym wypadku odpis tego wyroku doręcza się prokuratorowi. Wraz z odpisem wyroku doręczyć należy pouczenie przytaczające przepisy o prawie, terminie i sposobie wniesienia sprzeciwu oraz skutkach jego niewniesienia.

 

Przesłanki negatywne

 

Zgodnie z art. 501 k.p.k., wydanie wyroku nakazowego jest niedopuszczalne:

  • w sprawie z oskarżenia prywatnego,
  • jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 79 § 1 k.p.k., (obrona obligatoryjna).

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania karnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to uporządkowana wiedza."

 

Sprzeciw

 

Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku. Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną. W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc, co determinuje rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych. Ponadto, sprzeciw może być cofnięty do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc. Wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw cofnięto, staje się prawomocny.

 

Podstawa prawna:
art. 500 - 507 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555).

Data: 12.08.2015 10:51
Autor/źródło: Kuc Marek
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: szybka powtórka, postępowanie nakazowe, wyrok nakazowy, odpis wyroku
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.