Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: 30 maja w życie wchodzą nowe regulację Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Szybka powtórka: Zdolność sądowa i procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym

4.9/5 z 12 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Przygotowując się do egzaminu wstępnego na aplikację należy pamiętać o zagadnieniach związanych z problematyką uregulowaną w ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Tematem dzisiejszej powtórki będzie kwestia zdolności sądowej i procesowej unormowana przez tą ustawę. Artykuł zawiera analizę stanu prawnego z uwzględnieniem nowelizacji wchodzącej w życie 15 sierpnia 2015 roku.

Szybka powtórka: Zdolność sądowa i procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Zdolność sądowa

 

Zgodnie z art. 25 § 1 p.p.s.a., osoba fizyczna, osoba prawna lub organ administracji publicznej mają zdolność występowania przed sądem administracyjnym jako strona. Zdolność sądową mają także państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej. Ponadto zdolność sądową mają także inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli przepisy prawa dopuszczają możliwość nałożenia na te jednostki obowiązków lub przyznania uprawnień lub skierowania do nich nakazów i zakazów, a także stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Zdolność sądową mają ponadto organizacje społeczne, choćby nie posiadały osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób.

 

Zdolność procesowa

 

W świetle przepisów p.p.s.a., zdolność procesowa to zdolność do czynności w postępowaniu w sprawach sądowoadministracyjnych, którą mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz organizacje społeczne i jednostki organizacyjne, o których mowa w przepisie art. 25 p.p.s.a., dotyczącym zdolności sądowej. Osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność do czynności w postępowaniu w sprawach wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Brak zdolności procesowej

 

Osoba fizyczna niemająca zdolności do czynności w postępowaniu może je podejmować tylko przez swojego przedstawiciela ustawowego.

 

Działanie osób prawnych i jednostek organizacyjnych

 

Według art. 28 p.p.s.a., osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. W rozumieniu prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za Skarb Państwa podejmuje czynności w postępowaniu organ jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się postępowanie, lub organ jednostki nadrzędnej.

 

Obowiązek udokumentowania umocowania

 

Przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28 p.p.s.a., mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.

 

Sądowe ustanowienie kuratora

 

Dla strony niemającej zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego, jak również dla strony niemającej organu powołanego do jej reprezentowania, sąd na wniosek strony przeciwnej ustanowi kuratora, jeżeli strona ta podejmuje przeciwko drugiej stronie czynność niecierpiącą zwłoki. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Od dnia 15 sierpnia 2015 r., w powyższej kwestii może orzec referendarz sądowy wydając postanowienie.

 

Skutki braku zdolności sądowej lub procesowej

 

Jeżeli braki w zakresie zdolności sądowej lub procesowej albo w składzie właściwych organów dają się uzupełnić, sąd wyznaczy odpowiedni termin. W przypadkach, w których ustanowienie przedstawiciela ustawowego powinno nastąpić z urzędu, sąd zwraca się do właściwego sądu opiekuńczego. Dodatkowo sąd może dopuścić tymczasowo do czynności stronę niemającą zdolności sądowej lub procesowej albo osobę niemającą należytego ustawowego umocowania, z zastrzeżeniem, że przed upływem wyznaczonego terminu braki będą uzupełnione, a czynności zatwierdzone przez powołaną do tego osobę. Jeśli braków powyższych nie można uzupełnić albo nie zostały one w wyznaczonym terminie uzupełnione, sąd zniesie postępowanie, w zakresie w jakim jest ono dotknięte brakami, i w miarę potrzeby wyda odpowiednie postanowienie.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to pokarm dla rozumu. "

 

Podstawa prawna:
art. 25-31, - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270).

Data: 20.07.2015 10:12
Autor/źródło: Kuc Marek
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: szybka powtórka, zdolność procesowa, zdolność sądowa, brak zdolności procesowej
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.