Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Usunięcie tych ciąż będzie karane więzieniem. Szczegóły tzw. kompromisu Prezydenta Dudy
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Powtórka z KK: Przestępstwa przeciwko wolności

4.7/5 z 18 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Poszczególne typizacje z części szczególnej kodeksu karnego są znakomitym materiałem do tworzenia pytań egzaminacyjnych na aplikacje prawnicze. Zgodnie z tym założeniem, tematem dzisiejszej powtórki będzie opis przestępstw przeciwko wolności. Poruszona problematyka została uregulowana w Rozdziale XXIII kodeksu karnego.

Powtórka z KK: Przestępstwa przeciwko wolności

Bezprawne pozbawienie wolności

 

Ustawodawca jako pierwsze przestępstwo przeciwko wolności stypizował w art. 189 k.k. bezprawne pozbawienie wolności. Zgodnie z brzmieniem przepisu kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto należy wskazać typ kwalifikowany powyższego czynu zabronionego z art. 189 § 2, gdzie ustawodawca założył, że jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Należy pamiętać o tym, że jeżeli pozbawienie wolności opisane przez powyższe przepisy, łączyło się ze szczególnym udręczeniem, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat.

 

Handel ludźmi

 

Kolejnym przestępstwem uregulowanym przez ustawodawcę w opisywanym rozdziale kodeksu karnego jest przestępstwo handlu ludźmi. Zgodnie z przepisami art. 189a k.k., każdy kto dopuszcza się handlu ludźmi podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat. Ustawodawca przewidział penalizację przygotowania do popełnienia powyższego czynu zabronionego. Przygotowanie do popełnienia przestępstwa handlu ludźmi podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu karnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to uporządkowana wiedza."

 

Groźba karalna

 

Następnym czynem zabronionym wyodrębnionym w kodeksie karnym jest przestępstwo groźby karalnej. Zgodnie z art. 190 § 1 k.k., odpowiedzialności karnej podlega każdy kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona. Za popełnienie powyższego przestępstwa grozi sankcja w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Trzeba pamiętać, że ściąganie przestępstwa groźby karalnej następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Stalking

 

Według art. 190a § 1 k.k., każdy kto uporczywie nęka inną osobę lub osoby jej najbliższe, wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Takiej samej sankcji podlega czyn zabroniony z art. 190a § 2, gdzie karalne jest podszywanie się pod inną osobę i wykorzystanie jej wizerunku w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Jeśli następstwem czynu zabronionego określonego w powyższym przepisie jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Ściganie przestępstw określonych w art. 190a § 1 k.k. i art. 190a § 2 k.k. następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Zmuszenie do określonego zachowania

 

Przestępstwo zmuszania do określonego zachowania, uregulowane w art. 191 k.k., polega na stosowaniu przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. Powyższy czyn zabroniony podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Jeśli sprawca dokonuje opisanego czynu zabronionego w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 

Naruszenie intymności seksualnej

 

W rozumieniu kodeksu karnego odpowiedzialności karnego podlega, każdy kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto powinno się pamiętać, że ścigane następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta

 

Zgodnie z art. 192 § 1 k.k., kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Na podstawie art. 192 § 2 ściganie opisanego czyny zabronionego następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu karnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Ucząc innych, sami się uczymy."

 

Zakłócanie miru domowego

 

Kodeks karny przewiduje przestępstwo zakłócania miru domowego. W rozumieniu art. 193 k.k., kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Podstawa prawna:
Rozdział XXIII, art. 189- 193,- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553)

Data: 11.07.2015 06:55
Autor/źródło: Kuc Marek
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: przestępstwo przeciwko wolności, bezprawne pozbawienie wolności, handel ludźmi, stalking, szybka powtórka
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.