Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Najbardziej pożądane zawody na rynku pracy w 2021 roku
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Niezbędnik przyszłego aplikanta : Postępowanie cywilne i kilka słów o udziale prokuratora

4.8/5 z 18 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Egzaminy na aplikacje coraz bliżej. Dla wszystkich tych, którzy już jesienią przystąpią do konkursowego sprawdzianu wiedzy przygotowaliśmy kolejny „Niezbędnik”. Tym razem poświęciliśmy go procedurze cywilnej i zagadnieniu udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym.

Niezbędnik przyszłego aplikanta : Postępowanie cywilne i kilka słów o udziale prokuratora

Uprawnienia prokuratora

 

Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie.

 

Wytaczanie powództw

 

Prokurator, wytaczając powództwo na rzecz oznaczonej osoby, powinien ją wskazać w pozwie. Nie dotyczy to spraw niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Uprawnienie prokuratora do samodzielnego pozywania podmiotów konkretnego stosunku prawnego, stosownie do art. 7 i art. 56 k.p.c., będące jego legitymacją publicznoprawną, związane jest z nałożonymi zadaniami, podlegającymi ochronie praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. Kwestia wytaczania powództw przez prokuratora i ich rodzajów nie stanowi nowego i nierozwiązanego do tej pory zagadnienia prawnego. Dotyczy to również rodzaju powództwa, które w ocenie prokuratora w miarodajny sposób realizuje cel w postaci eliminowania konkretnych stosunków prawnych z obrotu prawnego (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r., sygn. akt IV CSK 365/14).

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Ucząc innych, sami się uczymy."

 

Zawiadomienie osoby, na rzecz której prokurator wszczął postępowanie

 

Osobę, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, sąd zawiadamia o tym, doręczając jej odpis pozwu. Osoba ta może wstąpić do sprawy w każdym jej stanie w charakterze powoda. W tym wypadku do udziału prokuratora w sprawie stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnictwie jednolitym.

 

Należy pamiętać, że prokurator nie może samodzielnie rozporządzać przedmiotem sporu.

 

Co, gdy prokurator nie wytacza powództwa na rzecz oznaczonej osoby?

 

Jeżeli prokurator, wytaczając powództwo, nie działa na rzecz oznaczonej osoby, wnosi on pozew przeciwko wszystkim osobom będącym stronami stosunku prawnego, którego dotyczy powództwo.

 

Wyrok prawomocny i jego skutki

 

Wyrok prawomocny zapadły w sprawie wytoczonej przez prokuratora ma powagę rzeczy osądzonej pomiędzy stroną, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, a stroną przeciwną. Jednakże w sprawach o roszczenia majątkowe prawomocne rozstrzygnięcie sprawy nie pozbawia strony zainteresowanej, która nie brała udziału w sporze, możności dochodzenia swoich roszczeń w całości lub w tej części, w której nie zostały zasądzone.

 

Zawiadomienie prokuratora

 

Sąd zawiadamia prokuratora o każdej sprawie, w której udział jego uważa za potrzebny. Artykuł 59 kpc zobowiązuje sąd do zawiadomienia prokuratora tylko o takiej sprawie, w której udział jego uważa za potrzebny. Ocena, czy wystąpiła potrzeba udziału prokuratora w konkretnej sprawie należy do sądu, który dokonuje jej na podstawie okoliczności faktycznych sprawy, oraz kierując się oceną prawną, a zwłaszcza oceną istoty i stopnia komplikacji problemów prawnych (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 1997 r., sygn. akt I CKN 182/97).

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to pokarm dla rozumu."

 

Udział prokuratora w postępowaniu

 

Prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium. Prokurator nie jest związany z żadną ze stron. Może on składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili, kiedy prokurator zgłosił udział w postępowaniu, należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe. Prokurator może również zaskarżyć każde orzeczenie sądowe, od którego służy środek odwoławczy. Terminy do zaskarżenia orzeczeń sądowych, ustanowione dla stron, wiążą również prokuratora.

 

Podstawa prawna:
Art. 7, art. 55, art. 56, art. 57, art. 58, art. 59, art. 60 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2014.101).

Data: 10.07.2015 07:00
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: prokurator, udział prokuratora w postępowaniu cywilnym, uprawnienia prokuratora, postępowanie cywilne
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.