Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Usunięcie tych ciąż będzie karane więzieniem. Szczegóły tzw. kompromisu Prezydenta Dudy
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Powtórka z KK: 2 informacje o znowelizowanej karze łącznej

4.9/5 z 27 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Od 1 lipca 2015 r. zmienia się spora część przepisów Kodeksu postępowania karnego, a także niektóre regulacje Kodeksu karnego. Oczywiście nowy stan prawny będzie obowiązywał na tegorocznych, wrześniowych egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze. Sprawdźmy zatem czy zmiany objęły także instytucję kary łącznej.

Powtórka z KK: 2 informacje o znowelizowanej karze łącznej

1.    Definicja

 

Kara łączna należy do instytucji prawa karnego, którą stosuje się wobec sprawcy, który popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok, choćby nieprawomocny, co do któregokolwiek z nich.

 

Kara łączna wymierzana jest w wyniku połączenia kar orzeczonych za co najmniej dwa przestępstwa popełnione w warunkach realnego zbiegu przestępstw (realny zbieg przestępstw zachodzi w sytuacji, gdy popełniono dwa lub więcej czynów, z których każdy samodzielnie realizuje znamiona typu czynu zabronionego - może to być ten sam typ [zbieg jednorodny] lub różne typy [zbiegi różnorodne], czyny muszą być popełnione przez tego samego sprawcę, a popełnienie tych przestępstw nie zostało przedzielone, chociażby nieprawomocnym wyrokiem, co do któregoś z nich). Przy wymarzaniu kary łącznej sąd najpierw skazuje sprawcę czynu zabronionego za poszczególne przestępstwa i wymierza za nie tzw. kary jednostkowe. Następnie kary te podlegają łączeniu. Jednakże kara łączna nie ma zastosowania do ciągu przestępstw (art. 91 § 1 Kodeksu karnego). Wówczas wymierza się za wszystkie przestępstwa tylko jedną karę, która może być orzeczona z nadzwyczajnym obostrzeniem- czyli do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu karnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

2.    Stan prawny na 1 lipca 2015 r.

 

Zgodnie z nowymi zapisami Kodeksu karnego, polski system prawny przy określaniu kary łącznej przyjął, co do zasady, system modyfikowany polegający albo na redukcji kary skumulowanej albo na obostrzeniu najsurowszej z wymierzonych kar jednostkowych. Warto dodać, że sąd w tej kwestii posiada duży margines swobody. Zgodnie z treścią art. 86 § 1 KK, sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

 

Jeżeli suma orzeczonych kar pozbawienia wolności wynosi 25 lat albo więcej, a chociażby jedna z podlegających łączeniu kar wynosi nie mniej niż 10 lat, sąd może orzec karę łączną 25 lat pozbawienia wolności.

 

Wymierzając karę łączną grzywny, sąd określa na nowo wysokość stawki dziennej, kierując się wskazaniami określonymi w art. 33 § 3 KK; wysokość stawki dziennej nie może jednak przekraczać najwyższej ustalonej poprzednio. Jeżeli chociażby jedna z podlegających łączeniu grzywien jest wymierzona kwotowo, karę łączną grzywny wymierza się kwotowo. Jeżeli chociażby jedna z podlegających łączeniu grzywien została orzeczona na podstawie przepisu przewidującego wyższą górną granicę ustawowego zagrożenia tą karą niż określona w art. 33 § 1, sąd wymierza karę łączną grzywny w granicach od najwyższej z kar tego rodzaju wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 4 500 stawek dziennych grzywny lub najwyższej z kar grzywny, jeżeli przekracza ona 4 500 stawek dziennych.
Wymierzając karę łączną ograniczenia wolności, sąd określa na nowo obowiązki lub wymiar potrącenia, o których mowa w art. 34 § 1a, a także może nałożyć na sprawcę obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 2 i 3, jak również orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7.

 

Należy pamiętać też, że łączeniu nie podlega kara grzywny z karą pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności.

 

Wymiar kary łącznej obejmującej karę jednostkową 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności, oparty jest przede wszystkim na systemie absorpcji (kara łączna jest równa najsurowszej z orzeczonych kar jednostkowych). W sytuacji łączenia kilku kar dożywotniego pozbawienia wolności jako karę łączną orzeka się karę dożywotniego pozbawienia wolności. W przypadku łączenia kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności z jakąkolwiek inną karą jako karę łączną orzeka się karę najsurowszą, czyli jedną z wymienionych wyżej kar. W sytuacji łączenia ze sobą kar 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności orzeka się karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności. W przypadku łączenia kilku kar 25 lat pozbawienia wolności jako karę łączną można orzec tę właśnie karę, albo w drodze wyjątku, karę dożywotniego pozbawienia wolności (art. 88 KK).

 

W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. Jeżeli za zbiegające się przestępstwa wymierzono kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności i kara łączna pozbawienia wolności nie przekroczyłaby 6 miesięcy, a kara łączna ograniczenia wolności - 2 lat, sąd może orzec te kary łączne jednocześnie, jeżeli cele kary zostaną w ten sposób spełnione.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu karnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Ucząc innych, sami się uczymy."

 

Podstawa prawna:
Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553)]

Data: 29.06.2015 08:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: aplikacja, egzaminy wstępne, prawo karne, nowelizacja, kara łączna, łączenie kar
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.