Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: 30 maja w życie wchodzą nowe regulację Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Egzaminy wstępne na aplikacje: Czy pamiętasz o...? (Ustawa o KRS)

4.8/5 z 25 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Już niedługo wielu z Was rozpocznie gorączkowe przygotowania do egzaminów wstępnych na aplikacje. Poza koniecznością rozwiązywania przykładowych testów, których pytania mogą pojawić się na tegorocznym egzaminie warto zapoznać się z zagadnieniami, których znajomość jest konieczna by uzyskać upragniony status aplikanta. Dzisiaj przyjrzymy się wybranym zagadnieniom z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. A zatem, czy pamiętasz o..?

Egzaminy wstępne na aplikacje: Czy pamiętasz o...? (Ustawa o KRS)

Z czego składa się Krajowy Rejestr Sądowy?

 

Rejestr składa się z:

  • rejestru przedsiębiorców;
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.

 

Zasada jawności

 

Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji. Ponadto każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to pokarm dla rozumu."

 

Co zamieszcza się w dziale 3 rejestru przedsiębiorców?

 

W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

  • przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji określa się przedmiot działalności oddziału;
  • wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia;
  • wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości;
  • wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty;
  • wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego.

 

Jakie podmioty wpisuje się do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej?

 

Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisuje się także organizacje pożytku publicznego, jeżeli nie mają, z innego tytułu, obowiązku dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego po spełnieniu wymagań, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Również zrzeszenie właścicieli nieruchomości, powstałe na podstawie ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe (jedn. tekst: Dz. U. z 1962 r. Nr 47, poz. 227 ze zm.), podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (uchwała SN z dnia 29 października 2004 r., sygn. akt III CZP 58/04).

 

Wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych a ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

 

Wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Człowiek uczy się przez pół życia, żeby przez drugą połowę mógł mieć co zapominać. "

 

Podstawa prawna:
Art. 1, art. 8, art. 40, art. 49, art. 49a, art. 58 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( T.j. Dz.U.2013.1203)

Data: 26.06.2015 09:42
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: egzaminy wstępne na aplikacje, rejestr sądowy, wpis do rejestru sądowego, wpis do rejestru dłużników
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.