Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Kolejne wolne etaty w sądach. Resort Sprawiedliwości publikuje listę
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Niezbędnik przyszłego aplikanta: Czy pamiętasz o...?

5/5 z 24 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Egzaminy wstępne na aplikację coraz bliżej. W dzisiejszym „Niezbędniku” przyjrzymy się prawu karnemu materialnemu. A zatem, czy pamiętasz o…?

Niezbędnik przyszłego aplikanta: Czy pamiętasz o...?

Czyn zabroniony

 

Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej.

 

Przestępstwa podobne

 

Przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne.

 

Mienie znacznej wartości

 

Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200.000 złotych.

 

Stan nietrzeźwości

 

Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy:

 • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
 • zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

 

Ocena stopnia szkodliwości czynu zabronionego

 

Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

 

Kary

 

Karami są:

 • grzywna,
 • ograniczenie wolności,
 • pozbawienie wolności,
 • 25 lat pozbawienia wolności,
 • dożywotnie pozbawienie wolności.

 

Usiłowanie

 

Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego.

 

Przygotowanie

 

Przygotowanie zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania, w szczególności w tymże celu wchodzi w porozumienie z inną osobą, uzyskuje lub przysposabia środki, zbiera informacje lub sporządza plan działania.

 

Środki karne

 

Środkami karnymi są:

 • pozbawienie praw publicznych,
 • zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
 • zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,
 • obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 • zakaz wstępu na imprezę masową,
 • zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,
 • nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
 • zakaz prowadzenia pojazdów,
 • przepadek,
 • obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • nawiązka,
 • świadczenie pieniężne,
 • podanie wyroku do publicznej wiadomości.

 

Istota zatarcia skazania

 

Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. Również wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.
Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

 

Podstawa prawna:
Art. 13, art. 16, art. 32, art. 106, art. 106a, art. 115 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553)

Data: 23.06.2015 12:00
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: egzaminy wstępne, aplikacja, czyn zabroniony, środki karne, usiłowanie popełnienia czynu zabronionego
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.