Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Powtórka z KSH: 3 informacje dotyczące poboru akcji

5/5 z 22 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Akcje nieodłącznie kojarzą się z giełdą i prawem spółek handlowych. Znajomość tego zagadnienia jest z kolei wymagana na egzaminach wstępnych na aplikacje korporacyjne. Dziś przypomnimy sobie zatem zasady rządzące poborem akcji w spółce akcyjnej.

Powtórka z KSH: 3 informacje dotyczące poboru akcji

1.    Akcje

 

Uczestnictwo akcjonariusza w określonej spółce akcyjnej wiąże się z prawem posiadania akcji. Akcja to nic innego jak papier wartościowy, który łączy w sobie wszelkie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym. W niektórych sytuacjach spółka może doprowadzić do emisji nowych akcji, co wiąże się z kolei z prawem ich poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
 


2.    Podwyższenie kapitału zakładowego

 

Emisja nowych akcji wiąże się przede wszystkim z kwestią podwyższenia dotychczasowego kapitału spółki. Uchwała w tym zakresie powinna zawierać:

  • sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony,
  • oznaczenie, czy akcje nowej emisji są na okaziciela, czy imienne,
  • szczególne uprawnienia, jeżeli uchwała przewiduje przyznanie takich uprawnień akcjom nowej emisji,
  • cenę emisyjną nowych akcji lub upoważnienie zarządu albo rady nadzorczej do oznaczenia ceny emisyjnej,
  • datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie,
  • terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo upoważnienie udzielone zarządowi lub radzie nadzorczej do określenia tych terminów albo termin zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji,
  • przedmiot wkładów niepieniężnych i ich wycenę oraz osoby, które mają objąć akcje za takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne.


3.    Prawo poboru akcji

 

Zgodnie z treścią art. 433 Kodeksu spółek handlowych, prawo poboru akcji polega na tym, iż akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Prawo poboru akcji nie jest jednak prawem bezwzględnie obowiązującym, ponieważ w niektórych sytuacjach w interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Powyższe stanowisko znalazło także zwolennika w Sądzie Najwyższym, który w wyroku z dnia 13 maja 2004 r. (sygn. akt V CK 458/03) stwierdza, iż dopuszczalne jest umieszczenie w statucie spółki akcyjnej postanowienia, zgodnie z którym zarząd, podwyższając kapitał docelowy, może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru akcji wobec niektórych akcjonariuszy tej spółki.

Prawo poboru akcji nie może zostać jednak cofnięte względem konkretnego akcjonariusza, gdy:

  • uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale,
  • uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.


Pamiętajmy przy tym, że objęcie akcji przez subemitenta może nastąpić tylko za wkłady pieniężne. Zawarcie z subemitentem powyższej umowy, wymaga zgody walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę na wniosek zarządu zaopiniowany przez radę nadzorczą. Statut lub uchwała walnego zgromadzenia może przewidywać przekazanie tej kompetencji radzie nadzorczej.
 
Podstawa prawna:
[art. 433 k.s.h. (Dz.U. z 2013 r. Nr 1030)]

Data: 22.06.2015 10:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Aplikacje
Słowa kluczowe: aplikacja, egzamin wstępny, akcje, prawo spółek handlowych, pobór akcji, kapitał zakładowy, spółka akcyjna
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.