Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Powtórka z KC: 3 informacje o testamencie odręcznym

5/5 z 21 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dziś powtórzymy materiał z prawa cywilnego ważny nie tylko dla wszystkich kandydatów na aplikacje korporacyjne, ale także i dla studentów prawa. O czym mowa? Oczywiście o testamentach, a dokładniej o testamencie holograficznym.

Powtórka z KC: 3 informacje o testamencie odręcznym

1.    Dwa rodzaje testamentów

 

Kodeks cywilny reguluje tak naprawdę szereg różnych testamentów. Ustawodawca dzieli je zasadniczo na dwie kategorie – testamenty zwykłe oraz szczególne. W pierwszej grupie wyróżnimy testamenty własnoręczne (tzw. holograficzne), notarialne oraz allograficzne (sporządzane w obecności urzędnika państwowego i dwóch świadków). Wśród testamentów szczególnych znajdziemy natomiast testament ustny, podróżny oraz wojskowy.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu cywilnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to pokarm dla rozumu."

 

2.    Elementy testamentu własnoręcznego

 

 

Testament własnoręczny (holograficzny) może być sporządzony przez każdą osobę, która ma zdolność testowania (zdolność do czynności prawnych) w dowolnie wybranej chwili. Testamentu tego nie można sporządzić z kimś wspólnie, lecz wyłącznie samemu (nieważny będzie testament sporządzony wspólnie przez małżonków). Dla ważności powyższego rozporządzenia wystarczy sporządzenie testamentu w całości pismem ręcznym przez spadkodawcę, własnoręczne podpisanie go i opatrzenie datą. Wyłączone w tym przedmiocie jest posługiwanie się jakimikolwiek urządzeniami do pisania (np. maszyna do pisania, komputer), ponieważ pismo musi charakteryzować się indywidualnymi cechami testatora. Sfałszowanie takiego testamentu będzie wówczas znacznie bardziej utrudnione, niż sfałszowanie samego podpisu. Wola testatora nie może być także spisana przez inną osobę (spadkodawca nie może zatem dyktować komuś treści swojego testamentu). Testament może być napisany tak długopisem, jak i ołówkiem czy piórem. Materiał na którym utrwalone zostanie pismo także jest obojętny (może więc być nim nie tylko zwykła kartka papieru, ale także i karton). Testator musi być świadomy tego, co pisze - skopiowanie pisma sporządzonego przez inną osobę, dokonane przez spadkodawcę pociągnie za sobą nieważność całego testamentu. Podpis testatora ma z kolei ułatwić stwierdzenie, że pismo jest ukończonym testamentem i pochodzi od tej właśnie osoby. Podpis powinien co do zasady składać się z imienia oraz nazwiska, przy czym w przypadku nazwiska dwuczłonowego można posłużyć się tylko jednym z nich. Dopuszczalne jest także użycie skrótu nazwiska, jeżeli spadkodawca takim skrótem się posługiwał. Podpisanie się w formie inicjałów lub parafy, czy też podpisanie się wyłącznie imieniem lub innym określeniem (np. twoja ciocia) jest na gruncie orzecznictwa Sądu Najwyższego także dopuszczalne, choć w literaturze pojawiają się w tej kwestii głosy krytyczne. Podpis powinien zostać umieszczony pod pismem spadkodawcy, w przeciwnym wypadku jego inne położenie (np. na kopercie, w której będzie testament) spowoduje nieważność testamentu. W praktyce podanie miejsca zamieszkania oraz numeru PESEL spadkodawcy jest dodatkowym potwierdzeniem jego tożsamości, nie są to jednak konieczne elementy testamentu. Ostatnim obowiązkowym elementem testamentu własnoręcznego jest umieszczenie daty- ma to na celu ustalenie czy spadkodawca w momencie sporządzania testamentu miał zdolność do testowania oraz ustalenie kolejności kilku sporządzonych testamentów (jeżeli takie oczywiście występują). Najlepszym sposobem oznaczenia daty będzie podanie dnia, miesiąca oraz roku sporządzenia testamentu. Można jednak podać datę w sposób opisowy- np. pierwszy dzień świąt wielkanocnych. Brak daty, czy data nieprawdziwa, co do zasady powoduje nieważność testamentu. Wyjątkowo zgodnie z treścią art. 949 § 2 KC, brak daty nie spowoduje nieważności testamentu, jeżeli nie ma wątpliwości co do jego treści, wzajemnego stosunku kilku testamentów, czy wreszcie co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu. Warto w tym miejscu dodać, że spadkodawca posiada zdolność testowania, jeżeli ma on pełną zdolność do czynności prawnych tj. jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony (art. 944 § 1 KC). Spadkodawca musi mieć zdolność testowania w chwili sporządzania testamentu. Późniejsze nabycie czy utrata tej zdolności nie ma żadnego wpływu na ważność wcześniej sporządzonego testamentu. Warto podkreślić, że testamenty własnoręczne są niestety łatwiejsze do obalenia w sądzie. Ma to miejsce przede wszystkim, gdy niektórzy członkowie rodziny (lub nawet wszyscy) zostali pominięci bądź wyłączeni od dziedziczenia przez spadkodawcę. Testament notarialny i allograficzny są trudniejsze do obalenia, głównie ze względu na ich profesjonalne sporządzanie przez doświadczonego prawnika lub urzędnika państwowego.

 

3.    Zdanie SN

 

 

Na zakończenie warto przytoczyć zdanie Sądu Najwyższego, który zauważa, iż okoliczność, że spadkodawca nie wymienił swojego imienia i nazwiska w treści testamentu, lecz złożył wyraźnie wyodrębniony podpis bezpośrednio przed tekstem rozrządzenia, nie wyklucza więzi przestrzennej oraz intelektualnej pomiędzy podpisem a treścią rozrządzenia. Wprost przeciwnie, przemawia raczej za istnieniem takiego związku. Nie stanowi więc ona przeszkody do uznania, że w takim przypadku testament jest podpisany zgodnie z wymaganiem przewidzianym w art. 949 § 1 KC (por. postanowienie SN z 11.12.2007 r. sygn. akt II CSK 357/07).

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu cywilnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to uporządkowana wiedza."

 

Podstawa prawna:
[art. 944, art. 949 k.c. (Dz.U. z 2014 r. Nr 121 j.t.)]

Data: 17.06.2015 10:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Aplikacje
Słowa kluczowe: aplikacja, egzamin wstępny, testament, testament allograficzny, dziedziczenie
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.