Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Egzamin wstępny na aplikację - Czy pamiętasz o...?

4.9/5 z 22 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiaj po raz kolejny przyglądamy się zagadnieniom, które można spotkać na egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze. Choć najlepszą metodą na należyte przygotowanie się do jesiennych sprawdzianów wiedzy jest rozwiązywanie próbnych testów, nie można zapominać, że zagadnienia, które w przeszłości poruszane były na egzaminach mogą pojawić się ponownie. A zatem, czy pamiętasz o…?

Egzamin wstępny na aplikację - Czy pamiętasz o...?

Wyższy Sąd Dyscyplinarny jako organ adwokatury

 

Wyższy Sąd Dyscyplinarny składa się z członków oraz zastępców członków. Członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wybierają spośród siebie jednego lub dwóch wiceprezesów. Wyższy Sąd Dyscyplinarny w składzie trzech sędziów rozpoznaje jako instancja odwoławcza sprawy rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy dyscyplinarne. Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego uczestniczy w posiedzeniach Naczelnej Rady Adwokackiej oraz składa jej okresowe informacje o stanie spraw dyscyplinarnych.

 

Wpis na listę adwokatów

 

Na listę adwokatów może być wpisany ten, kto:

 • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;
 • korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w ustawie, gdzie wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego nie stosuje się oraz gdzie do egzaminu zawodowego mogą przystąpić bez odbycia aplikacji adwokackiej określone osoby.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Prawa o adwokaturze
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Dzisiaj uczy się od Wczoraj. Jutro może skorzystać z tego co nauczyło się Dzisiaj."

 

Skreślenie z listy adwokatów

 

Okręgowa rada adwokacka skreśla adwokata z listy w wypadku:

 • śmierci;
 • wystąpienia z adwokatury;
 • przeniesienia siedziby zawodowej do innej izby adwokackiej;
 • objęcia stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania lub rozpoczęcia wykonywania zawodu notariusza;
 • podjęcia pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
 • powołania do wojskowej służby zawodowej;
 • utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu.

 

Adwokata skreśla się z listy adwokatów również w razie orzeczenia przez sąd dyscyplinarny kary wydalenia z adwokatury.
Okręgowa rada adwokacka może odmówić skreślenia z listy adwokatów z przyczyny wystąpienia z adwokatury oraz przeniesienia siedziby zawodowej do innej izby adwokackiej, jeżeli przeciwko adwokatowi toczy się postępowanie dyscyplinarne.

 

Powstanie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego

 

Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę radców prawnych i złożenia ślubowania.

 

Pozytywny wynik egzaminu radcowskiego a złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych

 

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego.

 

Zadana samorządu radców prawnych

 

Do zadań samorządu należy w szczególności:

 • udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań radców prawnych;
 • reprezentowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych;
 • współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa;
 • przygotowywanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz doskonalenie zawodowe radców prawnych;
 • nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich;
 • prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania pomocy prawnej.

 

Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych. Etapy postępowania dyscyplinarnego

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o radcach prawnych zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to pokarm dla rozumu."

 

Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:

 • dochodzenie;
 • postępowanie przed sądem dyscyplinarnym;
 • postępowanie wykonawcze.

 

Podstawa prawna:
Art. 63, art. 65, art. 66, art. 72 ustawy z dnia 26 maja 1982 r.- Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U.2015.615).
Art. 23, art. 241, art. 41, art. 672 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U.2015.507).

Data: 17.06.2015 07:46
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: powtórka do egzaminu, aplikacja, egzamin wstępny, wpis na listę adwokatów, odpowiedzialność dyscyplinarna
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.