Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Egzamin wstępny na aplikację radcowską i adwokacką: Czy pamiętasz o...?

4.6/5 z 31 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Jesienne egzaminy wstępne na aplikacje coraz bliżej. Wielu z was już niedługo zacznie gorączkowe przygotowania do testu wiedzy, od którego wyniku zależeć będzie, czy uzyskacie upragniony status aplikanta. Niezawodnym sposobem należytego przygotowania jest rozwiązywanie testów, które w sposób selektywny zweryfikują posiadaną wiedzę. Warto też przeanalizować pytania, które pojawiały się w latach ubiegłych, gdyż istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że niektóre z nich pojawią się również i w tym roku. Dlatego też chcąc ułatwić przygotowania opracowaliśmy zagadnienia, z których pytania pojawiały się na testach wstępnych w zeszłych latach.

Egzamin wstępny na aplikację radcowską i adwokacką: Czy pamiętasz o...?

Ciężar dowodu

 

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

 

Forma umowy najmu nieruchomości na czas dłuższy niż rok

 

Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu cywilnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Kiedy można odwołać testament?

 

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

 

Katalog kar według Kodeksu karnego

 

Karami są:

 

 1. grzywna,
 2. ograniczenie wolności,
 3. pozbawienie wolności,
 4. 25 lat pozbawienia wolności,
 5. dożywotnie pozbawienie wolności.

 

Środki karne według Kodeksu karnego

 

Środkami karnymi są:

 • pozbawienie praw publicznych,
 • zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
 • zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,
 • obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 • zakaz wstępu na imprezę masową,
 • zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,
 • nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
 • zakaz prowadzenia pojazdów,
 • przepadek,
 • obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • Nawiązka,
 • świadczenie pieniężne,
 • podanie wyroku do publicznej wiadomości.

 

Strona w postępowaniu administracyjnym

 

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu karnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Dzisiaj uczy się od Wczoraj. Jutro może skorzystać z tego co nauczyło się Dzisiaj."

 

Kto rozpatruje skargi dotyczące zadań i działalności organizacji społecznej?

 

Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności organizacji społecznej właściwy jest organ bezpośrednio wyższego stopnia tej organizacji, a w stosunku do organu naczelnego organizacji - Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący nadzór nad działalnością tej organizacji.

 

Podstawa prawna:

Art. 6, art. 660, art. 943 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny ( T .j. Dz.U.2014.121)
Art. 32, art. 39 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553)
Art. 28, art. 29, art. 230 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (T.j.Dz.U.2013.267 )

Data: 10.06.2015 10:05
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: egzaminy wstępne, aplikacja, powtórka przed egzaminem, testy na egzamin
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.