Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus studenta: prawo cywilne i rodzinne - małżeństwo i nabycie własności nieruchomości

4.6/5 z 33 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejszy kazus dotyczyć będzie dwóch dziedzin prawa – rodzinnego oraz cywilnego. Sprawdźmy zatem czy wiesz już w jaki sposób rozwiązanie małżeństwa wpływa na szeroko rozumiane kwestie prawa własności.

Kazus studenta: prawo cywilne i rodzinne - małżeństwo i nabycie własności nieruchomości

Treść

 

16 letnia Magda W. wyszła za mąż za Piotra S. Przed zawarciem związku małżeńskiego uzyskała na to stosowne zezwolenie właściwego sądu. Po upływie roku od zawarcia małżeństwa, Magda i Piotr rozstali się – związek został rozwiązany prawomocnym orzeczeniem sądu. W trakcie trwania małżeństwa, Magda W. sprzedała należącą do niej nieruchomość swojej wieloletniej przyjaciółce – Irenie L. Umowa sprzedaży doszła do skutku, jednak rodzice Magdy zażądali zwrotu nieruchomości od Ireny, po tym jak dowiedzieli się o całej transakcji (wiadomość ta dotarła do nich miesiąc po rozwodzie Magdy z Piotrem). Rodzice Magdy powołują się na to, że w chwili zawarcia umowy sprzedaży Magda W. była niepełnoletnia, stąd też cała umowa jest od początku nieważna.

 

Pytania

  1. Czy Magda W. miała prawo sprzedać nieruchomość?
  2. Czy rodzice mogą zażądać zwrotu nieruchomości od Ireny L.?

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu cywilnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to zorganizowana wiedza."

 

Regulacja prawna

 

Zawarcie związku małżeńskiego w wieku 16 lat jest w Polsce prawnie dopuszczalne. Oczywiście, aby niepełnoletnia kobieta mogła wziąć ślub z mężczyzną, musi uzyskać zezwolenie właściwego sądu – w omawianym przypadku takie zezwolenie było wydane. Nie istnieją także żadne przesłanki unieważniające zawarty związek, stąd możemy przyjąć że małżeństwo zostało w pełni zawarte i było legalne.

 

Aktualne przepisy prawne wskazują, że pełnoletność nabywa się nie tylko z chwilą ukończenia 18 roku życia, choć jest to sytuacja zdecydowanie najczęstsza. Uzyskanie pełnoletności jest możliwe także w trybie szczególnym - w drodze zawarcia przez małoletniego związku małżeńskiego. Pamiętać jednak musimy, że zgodnie z treścią art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ten sposób nabycia pełnoletności dostępny jest jednak jedynie dla małoletnich kobiet, między 16 a 18 rokiem życia. Mężczyzna bowiem w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu uprzedniej zgody sądu opiekuńczego, może zawrzeć związek małżeński dopiero po ukończeniu 18 lat, a więc w chwili, kiedy jest już osobą pełnoletnią.

 

Kwestia pełnoletności wiąże się z nabyciem pełnej zdolności do czynności prawnych, a więc możliwości dokonywania wszystkich czynności prawnych przez pełnoletniego (wyłączając oczywiście sytuacje, w których pełnoletni jest osobą ubezwłasnowolnioną). Do momentu uzyskania pełnoletności człowiek albo nie ma wcale zdolności do czynności prawnych (do ukończenia 13 roku życia) albo posiada tę zdolność w ograniczonym stopniu (od 13 do 18 roku życia). Brak tej zdolności powoduje, że dana osoba nie może skutecznie i wiążąco dokonywać jakichkolwiek czynności prawnych, ograniczenie zdolności powoduje zaś, że co do zasady (tj. z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie) ważność czynności prawnych, przez które osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnej zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, uzależniona jest od zgody jej przedstawiciela ustawowego. Dotyczy to zarówno czynności prawnych jednostronnych, jak i dwustronnych, czyli praktycznie rzecz biorąc wszystkich umów. Przedstawicielem ustawowym są najczęściej rodzice danej osoby, o ile oczywiście nie została im odebrana władza rodzicielska. Dodajmy w tym miejscu, że sprzedaż nieruchomości jest czynnością prawną, do której trzeba posiadać pełną zdolność prawną lub działać za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

 

Rozwiązanie małżeństwa niesie ze sobą różne skutku prawne, nie powoduje jednak utraty nabytej przez małoletnią kobietę pełnoletności, a co za tym idzie także i pełnej zdolności do czynności prawnych. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, jak długo trwało dane małżeństwo – może być tak, że ślub zawarto, gdy kobieta miała 16 lat, a rozwód nastąpił po 3 miesiącach.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Ucząc innych, sami się uczymy."

 

Rozwiązanie

 

Mając na względzie powyższe, musimy uznać że sprzedaż nieruchomości przez Magdę W. pozostawała w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Sprzedaż była zatem legalna i prawnie wiążąca. Magda nabywając poprzez ślub z Piotrem pełnoletność, nabyła także pełną zdolność do czynności prawnych. Z treści kazusu nie wynika, aby była ubezwłasnowolniona, stąd możemy przyjąć że mogła od momentu zawarcia związku małżeńskiego bez przeszkód dokonywać czynności prawnych bez zgody swoich rodziców. Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w trakcie trwania małżeństwa, dlatego była ważna. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, że związek Magdy i Piotra został rozwiązany po upływie roku od jego zawarcia, czyli wtedy gdy Magda nie ukończyła jeszcze 18 roku życia. Raz nabyta pełnoletność na podstawie związku małżeńskiego nie może być cofnięta przez orzeczenie rozwodu. Rodzice Magdy nie mają zatem prawa żądać zwrotu nieruchomości od Ireny L. , ponieważ Magda miała pełne prawo sprzedać nieruchomość bez ich wiedzy i zgody, a sama umowa była ważna.

Data: 29.05.2015 08:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Kazusy
Słowa kluczowe: małżeństwo z niepełnoletnią, pełnoletność, odpowiedzialność za umowę, kazus studenta
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.