Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

8 najważniejszych pytań i odpowiedzi z prawa upadłościowego i naprawczego

4.9/5 z 39 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Znajomość przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze jest obowiązkowa dla wszystkich tych, którzy pragną przystąpić do jesiennych egzaminów wstępnych na aplikację radcowską, adwokacką czy notarialną. Dzisiejsze opracowanie przybrało jednak formę krótkich pytań i odpowiedzi, które pozwolą lepiej przyswoić sobie materiał egzaminacyjny i które być może pojawią się na tegorocznych testach.

8 najważniejszych pytań i odpowiedzi z prawa upadłościowego i naprawczego

Jakie zagadnienia reguluje ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze?

 

Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze reguluje:

 • zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami;
 • zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej;
 • skutki ogłoszenia upadłości;
 • zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną;
 • zasady postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalności.

 

Do jakich podmiotów znajduje zastosowanie ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze?

 

Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców. Przedsiębiorcą, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu cywilnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Przepisy ustawy stosuje się także do:

 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 • wspólników spółki partnerskiej.

 

Jakie podmioty nie mogą ogłosić upadłości?

 

Nie można ogłosić upadłości:

 • Skarbu Państwa;
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej;
 • instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą;
 • osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej;
 • uczelni.

 

Czy można ogłoście upadłość w razie śmierci przedsiębiorcy?

 

Tak. W razie śmierci przedsiębiorcy można ogłosić jego upadłość, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w terminie roku od dnia jego śmierci. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć wierzyciel, a także spadkobierca, oraz małżonek i każde z dzieci lub rodziców zmarłego, chociażby nie dziedziczyli po nim spadku.

 

Czy można żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej?

 

Tak. Można żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok. Powyższą zasadę stosuje się także odpowiednio do osób, które przestały być wspólnikami osobowych spółek handlowych.

 

Czy można żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas, gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze?

 

Tak. W świetle przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze można żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas, gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze.

 

Jaki sąd rozpoznaje sprawy o ogłoszenie upadłości?

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu cywilnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy.

 

W jakim składzie sąd rozpoznaje sprawy o ogłoszenie upadłości?

 

Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych.

 

Podstawa prawna:
Art. 1, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 18 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2015.poz. 233)
Art. 331, art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.poz. 121)

Data: 07.04.2015 07:35
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Zawody prawnicze
Słowa kluczowe: prawo upadłościowe, ogłoszenie upadłości, kiedy można ogłosić upadłość, kto może ogłosić upadłość
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.