Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Sesja przedaplikacyjna: Bezpieczeństwo imprez masowych

5/5 z 23 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W tym roku kandydaci na aplikantów radcowskich i adwokackich muszą wykazać się znajomością ustawy dotąd niespotkanej na egzaminie wstępnym. Chodzi oczywiście o ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. W związku z tym, że dla wielu osób powyższy akt prawny jest nowością, postaramy się przybliżyć Wam jego najważniejsze zagadnienia.

Sesja przedaplikacyjna: Bezpieczeństwo imprez masowych

Definicja imprezy masowej

 

Imprezą masową określamy imprezę masową artystyczno-rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach, organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami, organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych, sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym, zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników - jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.

 

 

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo imprezy masowej

 

Organizacja jakiejkolwiek imprezy masowej wiąże się z koniecznością jej odpowiedniego zabezpieczenia. Każdy uczestnik takiego wydarzenia musi bowiem mieć zapewnione odpowiednie warunki uczestnictwa w imprezie. Zgodnie z treścią art. 5 omawianej ustawy, za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie:

 • zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
 • ochrony porządku publicznego;
 • zabezpieczenia pod względem medycznym;
 • zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: "Nauka jest jak niezmierne morze… Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz się tylko, co jest sił w tobie, żeby jej zakosztować."

 

Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie określonym w tej ustawie i innych przepisach także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach. Szczegółowe zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa imprezy masowej zostały określone w kolejnym przepisie. Tym samym organizator imprezy zapewnia:

 • spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
 • udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
 • pomoc medyczną;
 • zaplecze higieniczno-sanitarne;
 • wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
 • warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
 • sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
 • wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

 

Regulamin imprezy masowej

 

Organizator opracowuje i udostępnia osobom uczestniczącym w imprezie masowej regulamin obiektu (terenu) oraz regulamin imprezy masowej zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych. Organizator opracowuje także instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej. Ciekawostką może być także informacja, że w przypadku organizacji imprezy masowej zakwalifikowanej jako impreza masowa podwyższonego ryzyka liczby udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynoszą nie mniej niż:

 • 300 - dla stadionu, innego obiektu niebędącego budynkiem lub terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej;
 • 200 - dla hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej;
 • 200 - dla meczu piłki nożnej.

 

Alkohol na imprezie masowe

 

Na zakończenie kilka informacji odnośnie sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych na imprezach masowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu – oczywiście nie dotyczy to imprez masowych podwyższonego ryzyka. Pamiętaj też, że sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: "Nauka jest jak niezmierne morze… Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz się tylko, co jest sił w tobie, żeby jej zakosztować."

 

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 r. Nr 611 j.t.)

Data: 09.03.2015 08:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: sesja, aplikacje, imprezy masowe, impreza masowa, bezpieczeństwo imprez masowych, egzamin
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.