Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Sesja przedaplikacyjna: Zabezpieczenie ochrony danych osobowych

4.8/5 z 24 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Przygotowując się do egzaminów wstępnych na aplikację komorniczą z pewnością będziesz musiał sięgnąć do ustawy o ochronie danych osobowych. Jest to dosyć obszerny akt prawny, dlatego dziś skupimy się na jednej z ważniejszych kwestii w nim poruszanych – zabezpieczeniu danych osobowych.

Sesja przedaplikacyjna: Zabezpieczenie ochrony danych osobowych

Dane osobowe

 

Słowem przypomnienia - dane osobowe obejmują wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Szczegółowa regulacja tej materii znajduje się w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią jej art. 1, każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą. Bardzo ważną kwestią jest sposób w jaki dane te zostają zabezpieczane.

 

 

Zabezpieczenie danych

Zgodnie z obowiązującą regulacją, administrator danych (a zatem osoba, która dysponuje cudzymi danymi osobowymi zgodnie z prawem) jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator danych prowadzi także dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki służące zabezpieczeniu ich przed innymi osobami.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z
Ustawy o ochronie danych osobowych zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: "Nauka jest jak niezmierne morze… Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz się tylko, co jest sił w tobie, żeby jej zakosztować."

 

Już teraz trzeba podkreślić, że ustawodawca nie wskazuje na sposoby zabezpieczania danych osobowych – wymaga jednak zastosowania ku temu odpowiednich środków. W praktyce tego rodzaju dane mogą być chronione hasłami, programami komputerowymi, a nawet przechowywane w sejfach czy skrytkach. Popularne ostatnimi czasy jest także przechowywanie danych na zabezpieczonych cyfrowo dyskach lub kontach internetowych – nie zawsze jednak są to bezpieczne sposoby. Jednym elementem wspólnym przy zabezpieczeniu danych osobowych jest to, że zabezpieczenie musi być efektywne, a więc dane muszą być chronione przed bezprawnym przejęciem, gromadzeniem czy ich przetwarzaniem.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Pamiętajmy przy tym, że do przetwarzania danych osobowych pracowników mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Jednocześnie administrator danych jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane. Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania, która powinna zawierać:

 

  • imię i nazwisko osoby upoważnionej,
  • datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  • identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.

 

Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

 

 

Dane mogą być przechowywane na zabezpieczonych cyfrowo dyskach lub kontach internetowych, a także w bardziej staroświeckiej formie jaką jest zabezpieczenie w sejfie czy kasie pancernej. Ustawodawca celowo nie wskazał możliwych sposobów zabezpieczenia danych osobowych, bo wiedział, że ich liczba jest w zasadzie nieograniczona. Jedynym wymogiem w tej materii jest tak naprawdę skuteczność zabezpieczenia i procedur udostępniania takich danych właściwym osobom zgodnie z zapisami ustawy.

 

Administrator bezpieczeństwa danych

 

Ustawa o ochronie danych osobowych pozwala administratorowi danych osobowych na powołanie administratora bezpieczeństwa informacji. W rzeczywistości jest to osoba, która przejmuje zadania administratora danych w zakresie zabezpieczania danych osobowych – jest niejako jego pomocnikiem.

 

Do zadań takiej osoby należy:


1.    zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki służące ich zabezpieczaniu;
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

2.    prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

 

Kto może zostać administratorem bezpieczeństwa danych osobowych? Będzie to osoba, która:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  • posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych;
  • nie była karana za umyślne przestępstwo.

 

Pamiętaj przy tym, że administrator danych może powołać zastępców administratora bezpieczeństwa informacji, zaś sam administrator bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z
Ustawy o ochronie danych osobowych zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: "Nauka jest jak niezmierne morze… Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz się tylko, co jest sił w tobie, żeby jej zakosztować."

 

Podstawa prawna:
[ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. Nr 1182 j.t.)]

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.