Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

4 podstawowe zagadnienia dotyczące miejsca zamieszkania

4.9/5 z 35 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W ramach rozważań zawartych w niniejszym artykule prezentujemy studentom prawa najważniejsze elementy wchodzące w skład pojęcia należącego do części ogólnej prawa cywilnego materialnego. Mowa o miejscu zamieszkania.

4 podstawowe zagadnienia dotyczące miejsca zamieszkania

Istota miejsca zamieszkania

 

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Zamieszkanie jest prawną kwalifikacją określonego stosunku danej osoby do miejsca. Na prawną konstrukcję zamieszkania składają się dwa elementy: przebywanie w określonej miejscowości (corpus) oraz zamiar stałego pobytu (animus). Jeśli jedna z tych przesłanek nie jest spełniona, powoduje to utratę miejsca zamieszkania. Nie stanowi bowiem o miejscu zamieszkania w rozumieniu przepisu art. 25 k.c. fakt, że występuje jedna z wymienionych przesłanek, polegająca na samym tylko zamieszkaniu w sensie fizycznym, jednak bez zamiaru stałego pobytu, bądź sam zamiar przebywania, bez faktycznego zamieszkiwania i przebywania. Decydujące jest zatem takie przebywanie, które ma na celu założenie w danym miejscu ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów. Chodzi zatem o aktualne centrum życiowej działalności człowieka. Tym samym faktyczne przebywanie w danej miejscowości nie może być rozumiane jedynie jako (np.) pobyt wymuszony koniecznością wykonywania w niej swych obowiązków pracowniczych czy zarobkowych, ale musi mieć ono jednocześnie cechy założenia tam ośrodka (jak już wskazano) swoich osobistych i majątkowych interesów. Przebywanie w miejscowości bowiem musi wiązać się ze skupieniem w niej życiowej aktywności, związanej nie tylko z pracą, ale również z rodziną. Przez pojęcie „zamiar” należy rozumieć nie wolę wewnętrzną, ale wolę dającą się określić na podstawie obiektywnych, możliwych do stwierdzenia okoliczności. Przy ustalaniu zamiaru należy mieć na uwadze, że składnik mentalny animus nie może być oceniany tylko i wyłącznie na podstawie wewnętrznego przekonania, pozytywnego stosunku emocjonalnego do danej miejscowości, czy wreszcie pewnej deklaracji słownej lub zapewnień. Aby był on wiarygodny musi jeszcze wyrażać się w postaci konkretnych sprawdzalnych zachowań, które będą jego potwierdzeniem (por. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 sierpnia 2013 r., sygn. akt III AUa 1529/11 oraz uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 marca 2014 r., sygn. akt II SA/Po 137/14).

 

 

Miejsce zamieszkania dziecka

 

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu cywilnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: "Nauka jest jak niezmierne morze… Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz się tylko, co jest sił w tobie, żeby jej zakosztować."

 

Miejsce zamieszkania osoby pozostającej pod opieką

 

Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.
Wypadnie w tym miejscu dodać, że opiekę ustanawia się dla ubezwłasnowolnionego całkowicie, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.

 

Jedno miejsce zamieszkania

 

Na zakończenie warto jeszcze nadmienić, że można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Dotyczy to zarówno osób o pełnej oraz ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jak też osób pozbawionych zdolności do czynności prawnych.

 

Podstawa prawna
Art. 13, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121.).

 

Orzecznictwo
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 sierpnia 2013 r., sygn. akt III AUa 1529/11, http://orzeczenia.ms.gov.pl.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 marca 2014 r., sygn. akt II SA/Po 137/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.