Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski w 2019 roku
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

6 najważniejszych pojęć z prawa handlowego - spółka partnerska w ogólności

4.9/5 z 24 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejsze opracowanie poświęcono prawu handlowemu i zagadnieniom ogólnym dotyczącym spółki partnerskiej.

6 najważniejszych pojęć z prawa handlowego - spółka partnerska w ogólności

Definicja spółki partnerskiej

 

Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Ową odrębną ustawą jest ustaw z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, gdzie w art. 4 ust 3 zdanie pierwsze ustawodawca wskazał, że kilku notariuszy może prowadzić jedną kancelarię na zasadach spółki cywilnej lub partnerskiej.

 

 

Partnerzy

 

Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w art. 88 k.s.h. lub w odrębnej ustawie. Chodzi tutaj o ustawę z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

 

Wykonywanie wolnego zawodu w spółce może być uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań przewidzianych w odrębnej ustawie.

 

Wolne zawody

 

W świetle regulacji art. 88 k.s.h., partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

 

Firma spółki partnerskiej

 

Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest także używanie w obrocie skrótu "sp.p.". Należy podkreślić, że firmy z oznaczeniem "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz skrótu "sp.p." może używać tylko spółka partnerska.

 

Umowa spółki partnerskiej

 

Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać:

 • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku gdy umowa spółki przewiduje, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.
 • w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów;
 • firmę i siedzibę spółki;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

 

Zgłoszenie spółki partnerskiej do rejestru oraz uzyskanie wpisu

 

Zgłoszenie spółki partnerskiej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

 

 • firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń;
 • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
 • przedmiot działalności spółki;
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki; nie dotyczy to przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów;
 • nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu;
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku gdy umowa spółki przewiduje, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.

 

Do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu. Również wszelkie zmiany danych wymienionych wyżej powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu.
Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

 

Podstawa prawna:
Art. 86, art. 87, art. 88, art. 90, art. 91, art. 92, art. 93, art. 94 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030)

Data: 03.02.2015 09:49
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia
Słowa kluczowe: szybka powtórka, spółka partnerska, wykonywanie wolnego zawodu, umowa spółki partnerskiej
wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.