Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

3 informacje o przypozwaniu

4.9/5 z 20 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Jeśli przygotowujesz się do egzaminu z postępowania cywilnego, z pewnością kojarzysz pojęcie przypozwania. Termin ten czasami powoduje niemałe problemy, dziś więc go dla Ciebie wyjaśnimy.

3 informacje o przypozwaniu

Instytucja procesowa

 

Przypozwanie należy do instytucji polskiego prawa procesowego, tym samym regulację w tym zakresie możemy odnaleźć w Kodeksie postępowania cywilnego. Ogólnie rzecz biorąc polega ono na rozszerzeniu podmiotowym dotychczasowego kręgu uczestników toczącego się postępowania cywilnego.

 

 

 

Forma pisemna

 

Zgodnie z treścią art. 84 KPC, strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału. W tym celu strona wnosi do sądu pismo procesowe wskazujące przyczynę wezwania i stan sprawy. Pismo to doręcza się niezwłocznie osobie trzeciej, która może zgłosić swe przystąpienie do strony jako interwenient uboczny. Z powyższego wynika zatem, że przypozwanie musi bezwzględnie przybierać formę pisemną. Pismo musi spełniać przy tym nie tylko warunki przewidziane dla każdego pisma procesowego – art. 126 KPC, ale także zawierać przyczynę wezwania oraz stan sprawy. Niewątpliwie dobrą wiadomością jest to, że przypozwanie nie podlega jakimkolwiek opłatom sądowym. Warto w tym miejscu także zaznaczyć, że zastosowanie omawianej instytucji nie wywołuje bezpośrednich skutków procesowych. Z drugiej jednak strony, niewykonanie przez sąd obowiązku przypozwania może być podstawą skutecznego zarzutu apelacyjnego jedynie w razie niewyjaśnienia przez sąd wszystkich istotnych okoliczności faktycznych sprawy, gdyby okazało się, że interwenient uboczny dysponuje dowodami nieznanymi stronom i sądowi.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Samo przypozwanie nie czyni jednak nikogo interwenientem ubocznym. Taka sytuacja będzie miała miejsce dopiero wtedy, gdy wzywany zechce wziąć udział w toczącym się postępowaniu i zgłosi interwencję uboczną. Przypozwanie należy z reguły do instytucji fakultatywnych, niekiedy jednak przepisy KPC wskazują, że omawiana instytucja musi być zastosowana obowiązkowo. Zgodnie z treścią art. 887 §2 KPC - wierzyciel wnoszący powództwo przeciwko pracodawcy powinien przypozwać dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Pozwany pracodawca obowiązany jest podać sądowi wszystkich innych wierzycieli, na rzecz których dochodzona wierzytelność również została zajęta. Sąd zawiadomi tych wierzycieli stosownie do art. 195 KPC. Wyrok wydany w sprawie jest skuteczny w stosunku do innych wierzycieli. Jednakże w stosunku do wierzyciela, o którym sąd nie został powiadomiony, pracodawca nie może powoływać się na wyrok, który zapadł na jego korzyść.

 

Termin na przypozwanie

 

Jak zaznacza I. Gromska – Szuster „Przypozwanie może być dokonane od momentu doręczenia odpisu pozwu pozwanemu, bowiem od tej chwili następuje stan sprawy w toku, a zgodnie z art. 84 § 1 KPC przypozwanie jest zawiadomieniem o "toczącym się procesie". Końcowym momentem, do którego można teoretycznie dokonać przypozwania, jest, tak jak przy zgłoszeniu interwencji ubocznej, chwila zamknięcia rozprawy w drugiej instancji. Ponieważ jednak art. 84 § 2 KPC przewiduje konieczność doręczenia przypozwanemu pisma zawierającego przypozwanie, powinno być ono złożone na tyle wcześniej, by można je było doręczyć przed zamknięciem rozprawy w drugiej instancji. Trzeba też stwierdzić, że skoro przypozwanie ma na celu osiągnięcie przewidzianych w art. 82 KPC skutków związanych z interwencją uboczną, powinno, w interesie strony, nastąpić w jak najwcześniejszym stadium procesu.”

 

Podstawa prawna:
[art. 82, art. 84, art. 126, art. 887 k.p.c. (Dz.U. z  2014 r., Nr 101 j.t.)]

Data: 30.01.2015 07:38
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia
Słowa kluczowe: przypozwanie, instytucja przypozwania, prawo procesowe, postępowanie sądowe
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.