Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

5 najważniejszych rzeczy o zaprzeczeniu ojcostwa

5/5 z 26 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zbliża się termin Twojego egzaminu z prawa rodzinnego i opiekuńczego? Koniecznie zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi zaprzeczenia ojcostwa.

5 najważniejszych rzeczy o zaprzeczeniu ojcostwa

1. Domniemanie ojcostwa

 

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zostało uregulowane domniemanie, zgodnie z którym jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Co więcej, jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Początek tego terminu rozpoczyna się od dnia, w którym małżeństwo ustało lub zostało unieważnione. W sytuacji, gdy małżeństwo ustało wskutek wyroku sądu, bieg terminu rozpoczyna się od uprawomocnienia się orzeczenia, a nie od jego ogłoszenia. Zatem dla uznania, że dziecko urodziło się w małżeństwie, bez znaczenia pozostaje chwila wniesienia do sądu pozwu o rozwód. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 listopada 1967 r. (sygn. akt: I CR 355/67) ustanie małżeństwa przez rozwód następuje dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Wobec tego, jeśli dziecko urodziło się po ogłoszeniu wyroku rozwodowego jego matki, lecz przed jego uprawomocnieniem się, to urodziło się w czasie trwania małżeństwa i ma za sobą domniemanie z art. 62 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Podobnie rzecz się przedstawia, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego do daty urodzenia dziecka nie upłynęło 300 dni.

 

 

2. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

 

Wskazane w punkcie 1. domniemania są domniemaniami prawnymi. Oznacza to, że wiążą one sąd, co jest szczególnie istotne np. w sprawie o alimenty. Jednak pamiętaj o tym, że domniemania te mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem sto osiemdziesiątego dnia od zawarcia małżeństwa, do obalenia domniemania ojcostwa wystarczy, że w procesie o zaprzeczenie ojcostwa mąż oświadczy, że nie jest ojcem dziecka. Jeżeli jednak mąż obcował z matką dziecka nie dawniej niż z trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka albo jeżeli zawierając małżeństwo wiedział, że żona jest w ciąży, obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy zachodzi niepodobieństwo, żeby mąż mógł być ojcem dziecka.

 

3. W jakim terminie można wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa?

Mąż matki dziecka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Pamiętaj jednak o tym, że pełnoletność nie tylko uzyskuje się wraz z ukończeniem 18 roku życia. W myśl bowiem z art. 10 § 2 kodeksu cywilnego – małoletni uzyskuje pełnoletność również przez zawarcie małżeństwa i co istotne – nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa. Co więcej, jeśli mąż matki został całkowicie ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, na które zapadł w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, powództwo może wytoczyć jego przedstawiciel ustawowy. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku sześć miesięcy od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego, a jeżeli przedstawiciel powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później - sześć miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął. Jeżeli przedstawiciel ustawowy męża całkowicie ubezwłasnowolnionego nie wytoczył powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, mąż może wytoczyć powództwo po uchyleniu ubezwłasnowolnienia. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku sześć miesięcy od dnia uchylenia ubezwłasnowolnienia, a jeżeli mąż powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później - sześć miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął. Z kolei, jeśli mąż matki zapadł na chorobę psychiczną lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa i mimo istnienia podstaw do ubezwłasnowolnienia całkowitego nie został ubezwłasnowolniony, może on wytoczyć powództwo w ciągu sześciu miesięcy od ustania choroby lub zaburzeń, a gdy powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później - w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął. Mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko dziecku.4. Czy dziecko może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa?


Dziecko po osiągnięciu pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, jednak nie później niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności. Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli matka nie żyje, to przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.


5. Czy matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko swojemu mężowi?


Tak, matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje - przeciwko dziecku.

 

Podstawa prawna:
• art. 62 – 86 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59)

Data: 12.01.2015 08:36
Autor/źródło: Zielińska Edyta
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia
Słowa kluczowe: domniemanie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, egzamin z prawa rodzinnego i opiekuńczego, ojcostwo
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.