Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

7 środków zapobiegawczych w procedurze karnej

4.9/5 z 27 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Szykując się do egzaminu z postępowania karnego nie zapomnij przypomnieć sobie podstawowych wiadomości o stosowanych w nim środków karnych. Nie musisz jednak sięgać do Kodeksu, wystarczy że przeczytasz ten artykuł i wszystko będzie już jasne.

7 środków zapobiegawczych w procedurze karnej

Cel środków zapobiegawczych

 

Środki zapobiegawcze należą do instrumentów karnoprocesowych mających na celu, jak sama nazwa wskazuje, zapobieżenie pewnym niepożądanym czynom podejrzanego lub oskarżonego. Chodzi w tym miejscu przykładowo o zacieranie śladów, nakłanianie świadków do zmiany zeznań czy wreszcie ukrywanie się przed organami ścigania lub sądem. Katalog środków zapobiegawczych został określony w Kodeksie postępowania karnego.

 

 

 

Zgodnie z art. 249 KPK, środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa. Można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. W postępowaniu przygotowawczym można stosować środki zapobiegawcze tylko względem osoby, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Przed zastosowaniem środka zapobiegawczego sąd albo prokurator stosujący środek przesłuchuje oskarżonego, chyba że jest to niemożliwe z powodu jego ukrywania się lub jego nieobecności w kraju. Należy dopuścić do udziału w przesłuchaniu ustanowionego obrońcę, jeżeli się stawi; zawiadomienie obrońcy o terminie przesłuchania nie jest obowiązkowe, chyba że oskarżony o to wnosi, a nie utrudni to przeprowadzenia czynności. O terminie przesłuchania sąd zawiadamia prokuratora. Środki zapobiegawcze mogą być stosowane aż do chwili rozpoczęcia wykonania kary. Przepis niniejszy stosuje się do tymczasowego aresztowania tylko w razie orzeczenia kary pozbawienia wolności. Prokurator i obrońca mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego. Niestawiennictwo obrońcy lub prokuratora należycie zawiadomionych o terminie nie tamuje rozpoznania sprawy.

 

Katalog środków zapobiegawczych

 

Do środków zapobiegawczych obowiązujących obecnie w polskiej procedurze karnej zaliczamy:

 • tymczasowe aresztowanie (stosowane przy uzasadnionej obawie ucieczki lub ukrywania się oskarżonego lub uzasadnionej obawie, że będzie on nakłaniał  do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudni postępowanie karne);
 • poręczenie majątkowe;
 • poręczenie społeczne;
 • dozór policyjny (przykładowo będzie to zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu, zgłaszanie się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu, zawiadamianie go o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu, a także na innych ograniczeniach swobody podejrzanego lub oskarżonego, niezbędnych do wykonywania dozoru);
 • nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego;
 • środki zapobiegawcze z artykułu 276 Kodeksu postępowania karnego (zawieszenie oskarżonego w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu albo nakazanie powstrzymania się od określonej działalności lub od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów);
 • zakaz opuszczania kraju.

   

   

 

 

Generalnie środki zapobiegawcze możemy podzielić na środki o charakterze izolacyjnym - tymczasowe aresztowanie, nie izolacyjnym - poręczenie majątkowe, poręczenie społeczne, poręczenie osoby godnej zaufania (osobiste), dozór Policji lub przełożonego wojskowego, zawieszenie w czynnościach służbowych, nakazanie powstrzymania się od określonej działalności, zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu, a także o charakterze przymusowym - wymuszenie spełnienia obowiązków procesowych, zapewnienie prawidłowego toku procesu, zapobieżenie popełnieniu nowego ciężkiego przestępstwa poprzez zastosowanie tymczasowego aresztowania.

 

 

Podstawa prawna:
[art. 249 k.p.k. (Dz.U. z 1997 r. Nr 89 poz. 555)]

Data: 12.01.2015 07:41
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia
Słowa kluczowe: środki karne, powtórka, stosowanie środków karnych, środki karne w prawie karnym
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.