Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Sesja egzaminacyjna: Ważne terminy w Kodeksie karnym

5/5 z 32 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Przygotowujesz się do egzaminu z prawa karnego? Z pewnością przyda Ci się powtórka najważniejszych terminów z Kodeksu karnego. Od razu wyjaśniamy – nie znajdziesz tu wymiarów kar grożących za poszczególne przestępstwa. Tak naprawdę ich znajomość nie jest potrzebna na egzaminie – w ostateczności kto potrafi nauczyć się wszystkich konsekwencji prawnych za poszczególne czyny zabronione?

Sesja egzaminacyjna: Ważne terminy w Kodeksie karnym

Kary

 

Terminy w Kodeksie karnym skupiają się przede wszystkim wokół ustalenia wymiaru kary za określony rodzaj czynu zabronionego. Już teraz przypomnijmy, że karami wg KK są:

 • grzywna,
 • ograniczenie wolności,
 • pozbawienie wolności,
 • 25 lat pozbawienia wolności,
 • dożywotnie pozbawienie wolności.

 

W polskim systemie prawnym zasada kumulowania kar pozbawienia wolności nie znajduje miejsca, stąd niemożliwe jest, wzorem prawa anglosaskiego, orzeczenie kary pobawienia wolności np. w wymiarze 250 lat. Pojawiają się za to inne reguły. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Sąd może wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności, jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2.000 złotych.
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:

 • nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,
 • jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne,
 • ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu karnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Człowiek uczy się przez pół życia, żeby przez drugą połowę mógł mieć co zapominać."

 

Przedawnienie

 

Nie mniej ważnym zagadnieniem związanym z terminami prawa karnego jest kwestia przedawnienia. Najprościej rzecz ujmując, po upływie określonego czasu nie można skazać sprawcę nawet za rzeczywiście popełniony czyn. Przedawnienie odnosi się jednak także do kwestii wykonania kary już orzeczonej.

 

Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

 • 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
 • 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
 • 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
 • 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
 • 5 - gdy chodzi o pozostałe występki.

 

Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia. Pamiętaj jednak, że jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił. W przypadku zaś gdy pokrzywdzonym jest małoletni, przedawnienie karalności przestępstw określonych w art. 189a § 1 oraz w rozdziale XXV KK nie może nastąpić przed ukończeniem przez tego pokrzywdzonego 30. roku życia.

 

Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:

 • 30 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą,
 • 15 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat,
 • 10 - w razie skazania na inną karę.

 

Ważne jest jednak to, że niektóre przestępstwa nie podlegają przedawnieniu – tj. ściganie sprawców może nastąpić w każdym czasie, nawet 30 lat od popełnienia przestępstwa. Chodzi tu o:

 • Zbrodnie przeciwko pokojowi
 • Zbrodnie przeciwko ludzkości
 • Przestępstwa wojenne
 • Umyślne przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

 

Zawieszenie wykonania kary

 

W niektórych przypadkach sąd orzekając karę za popełnione przestępstwo decyduje się ja zawiesić na okres próby. Dotyczy to przede wszystkim sprawców, którzy po raz pierwszy w życiu popełnili czyn zabroniony i nie należał on do najcięższych przestępstw. Zgodnie z obowiązującymi przepisami,  Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu karnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:

 • od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
 • od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
 • w wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub recydywisty wielokrotnego, okres próby wynosi od 3 do 5 lat.

 

Data: 16.12.2014 07:18
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: sesja egzaminacyjna, terminy w prawie karnym, terminy w kodeksie karnym, prawo karne
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.