Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Sesja egzaminacyjna: Przeszkody małżeńskie

4.9/5 z 42 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dziś specjalny artykuł dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu z prawa rodzinnego i opiekuńczego. Czy wiesz w jakich sytuacjach nie można zawrzeć związku małżeńskiego? KRiO zawiera szereg przepisów w tym zakresie, warto żebyś znał je bardzo dokładnie.

Sesja egzaminacyjna: Przeszkody małżeńskie

Odpowiedź znajdziesz w Kodeksie

 

Zawarcie małżeństwa w Polsce zostało poddane pod regulację Kodeksowi rodzinnemu i opiekuńczemu. Zasadniczo każdy z nas wie, że skuteczne zawarcie związku małżeńskiego następuje, gdy mamy do czynienia z dwojgiem dorosłych ludzi o różnej płci. Nie zawsze jednak jest to reguła, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że ustawodawca przewidział szereg przesłanek uniemożliwiających zawarcie małżeństwa.

 

 

Wiek

 

Pierwszym ważnym przepisem w omawianej materii jest art. 10 KRiO, który stanowi, że nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Pamiętajmy przy tym, że nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął. Jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku.

 

Ubezwłasnowolnienie i choroba psychiczna

 

Kolejną przeszkodą małżeńską jest ubezwłasnowolnienie całkowite chociażby jednego z narzeczonych. Jeśli jednak w jakiś sposób dojdzie do ślubu, to unieważnienia małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia może żądać każdy z małżonków. Pamiętajmy jednak, że nie można unieważnić małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia, jeżeli ubezwłasnowolnienie zostało uchylone.

 

Art. 12 KRiO przewiduje natomiast, że nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków. Nie można jednak unieważnić małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków po ustaniu tej choroby. Zasadniczym celem ustawodawcy w tym zakresie była oczywiście ochrona drugiej – zdrowej psychicznie osoby, która zawierałaby związek małżeński. Trzeba bowiem pamiętać, że choroby psychiczne mogą zdecydowanie wpływać na niebezpieczne zachowania chorych, co z kolei zagraża z reguły życiu i zdrowiu innych osób.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Bigamia i pokrewieństwo

 

Kolejnymi przeszkodami małżeńskimi są bigamia oraz pokrewieństwo pomiędzy nupturientami (narzeczonymi). Polski system prawny przewiduje małżeństwa monogamiczne – jeden mąż i jedna żona, tym samym nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Unieważnienia małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim, jeżeli poprzednie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, chyba że ustanie tego małżeństwa nastąpiło przez śmierć osoby, która zawarła ponownie małżeństwo pozostając w poprzednio zawartym związku małżeńskim. Stwierdzenie tożsamości osoby małżonka, zawierającego bigamiczny związek małżeński, może nastąpić w każdy sposób, nie tylko na podstawie aktu jego urodzenia. Gdyby zatem wystąpiły pewne nieścisłości lub rozbieżności między treścią aktu urodzenia i małżeństwa jednego lub obojga małżonków lub akt urodzenia nie został sporządzony albo odtworzony, sąd, orzekający o nieważności małżeństwa, może ustalić tożsamość osoby każdego małżonka na podstawie wyników oceny wszystkich przeprowadzonych w tym przedmiocie dowodów. Rozbieżności istotne mogłyby przesądzać rzutując na ocenę dowodów, o wyniku postępowania (tożsamość nie wykazana), wtedy zaś mogłoby być uzasadnione zawieszenie postępowania do czasu sprostowania właściwych aktów stanu cywilnego.

 

Art. 14 i 15 KRiO wskazują, że nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony. Pamiętajmy jednak, że nie można unieważnić małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między małżonkami, jeżeli stosunek ten ustał.

 

Podstawa prawna:
[art. 10, art. 12, art. 14, art. 15 k.r.o. (Dz.U. z 2012 r. Nr 788 j.t.)]

Data: 15.12.2014 08:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Zawody prawnicze, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: sesja egzaminacyjna, przeszkoda małżeńska, przeszkody małżeńskie, zawarcie małżeństwa
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.