Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus studenta: Prawo rodzinne i opiekuńcze - stosunki majątkowe osób pozostających w konkubinacie

5/5 z 27 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiaj zajmiemy się kwestią, która póki co nie doczekała się prawnej regulacji, a mianowicie poruszymy zagadnienie konkubinatu. Tematem naszego kazusu będą natomiast stosunki majątkowe osób pozostających w tzw. konkubinacie.

Kazus studenta: Prawo rodzinne i opiekuńcze - stosunki majątkowe osób pozostających w konkubinacie

Treść kazusu

 

Marta i Marek w latach 1997 – 2013 pozostawali w związku partnerskim – tzw. konkubinacie - i prowadzili wspólne gospodarstwo domowe, zamieszkując początkowo w mieszkaniu Marka. W styczniu 2010 roku zakupili ze wspólnie zgromadzonych środków nowe mieszkanie o powierzchni 75 m2, o wartości 350 000 złotych. Zakup nowego mieszkania oraz jego wykończenie oboje sfinansowali ze środków pochodzących ze sprzedaży swoich mieszkań, dochodów osobistych oraz zaciągniętego przez Martę kredytu.
W grudniu 2013 roku para rozstała się w związku z czym Marta zażądała od Marka zapłaty połowy wartości zakupionego w 2010 roku mieszkania.

 

 

Pytania:

  • Czym jest konkubinat?
  • Czy do rozliczenia konkubinatu można stosować, wprost lub przez analogię, przepisy z zakresu małżeńskich stosunków majątkowych?
  • Jakie przepisy stanowią podstawę prawna rozliczeń z tytułu nakładów na majątek konkubenta dokonanych przez drugiego partnera?

 

Rozwiązanie kazusu

 

Problem rozliczenia z tytułu konkubinatu jest społecznie aktualny, bowiem prawo polskie nie zawiera całościowej ani fragmentarycznej regulacji pozamałżeńskich wspólnot osobisto-majątkowych.

 

Konkubinat jest prawnie nieuregulowaną trwałą wspólnotą życiową mężczyzny i kobiety, której cechą charakterystyczną jest między innymi wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego. Z uwagi na fakt, że przepisy nie regulują kwestii majątkowych związanych z konkubinatem, należy stwierdzić, że sam fakt pozostawania w takim związku nie rodzi sam z siebie dalszych skutków prawno-majątkowych. Rzeczy nabyte w czasie trwania nieformalnego związku nie stają się automatycznie przedmiotami objętymi współwłasnością.

 

Powszechnie też przyjmuje się, że do rozliczenia konkubinatu nie można stosować ani wprost ani przez analogię, przepisów z zakresu małżeńskich stosunków majątkowych (por. m.in. uchwałę SN z dnia 30 stycznia 1986 r., III CZP 79/85, OSNCP 1987, Nr 1, poz. 2 i wyrok z dnia 16 maja 2000 r., IV CKN 32/00, OSNC 2000, Nr 12, poz. 222.) W przeciwieństwie bowiem do związku małżeńskiego oraz małżeńskiej wspólności ustawowej, w przypadku konkubinatu z samego faktu wspólnego pożycia stron i prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, nie wynika domniemanie współwłasności (wspólności) poszczególnych rzeczy.

 

Podstawę prawną roszczeń Marty z tytułu nakładów dokonanych przez nią na składniki majątkowe należące do Marka są przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 KC i następne). Zgodnie z normą art. 6 KC ciężar dowodu spoczywać będzie na Marcie.

 

Podstawa prawna:
Art. 6, art. 405 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121)

 

Orzecznictwo:
Wyrok Sądu apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 czerwca 2014 roku, sygn. akt I ACa 601/13, http://orzeczenia.ms.gov.pl
Uchwała SN z dnia 30 stycznia 1986 r., III CZP 79/85, OSNCP 1987, Nr 1, poz. 2;
Wyrok z dnia 16 maja 2000 r., IV CKN 32/00, OSNC 2000, Nr 12, poz. 222.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.