Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus studenta: Prawo rodzinne - obowiązki osób zamierzających zawrzeć małżeństwo

4.9/5 z 29 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Tym razem uwagę poświęcamy zagadnieniu, jakich obowiązków muszą dopełnić osoby, chcące zawrzeć związek małżeński przed kierownikiem USC.

Kazus studenta: Prawo rodzinne - obowiązki osób zamierzających zawrzeć małżeństwo

Treść kazusu

 

Marta Nowak i Jan Kowalski postanowili zawrzeć małżeństwo. Zastanawiają się jednak, jakie dokumenty powinny złożyć osoby, zamierzające wstąpić w związek małżeński.

 

 

Pytania:

  • Jakie dokumenty, na gruncie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, musi złożyć osoba, która zamierza zawrzeć małżeństwo?
  • Co jest dowodem ustania małżeństwa, jego unieważnienia lub nieistnienia?
  • Jakie są obowiązki cudzoziemca zamierzającego zawrzeć małżeństwo?

 

Rozwiązanie kazusu

 

Obowiązek złożenia odpowiednich dokumentów przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński określa ustawa z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

Zgodnie z normą art. 54 ustawy, osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

  • przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby;
  • złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  • złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego np. w przypadku istnienia przeszkody wieku czy choroby psychicznej.

 

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo nie składa odpisu skróconego aktu stanu cywilnego, jeżeli został on sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, w którym nastąpi sporządzenie aktu małżeństwa. W razie gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma zostać złożone przez pełnomocnika, jest on obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego stosowne pełnomocnictwo.
Jak wskazano wyżej, jednym z wymaganych dokumentów jest dowód ustania, unieważnienia albo nieistnienia małżeństwa.

 

Dowodem ustania małżeństwa jest:

  • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

 

Artykuł 55 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego głosi, że dowodem ustania małżeństwa jest odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie. Z przepisu tego wynika, że ustawodawca jako równorzędne dowody dopuszcza zarówno odpis prawomocnego wyroku, jak i odpis skrócony aktu małżeństwa ze stosowną adnotacją (A. Czajkowska, E. Pachniewicz: Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumentów i pism, Warszawa 2004, s. 149 uw. 1, s. 151 uw. 6, s. 152).

 

Dowodem unieważnienia małżeństwa jest odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa. Natomiast dowodem nieistnienia małżeństwa jest odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

 

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo. Powyższych zasad nie stosuje się do cudzoziemca niemającego obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma on w Polsce miejsce zamieszkania.

 

Podstawa prawna:
Art. 54, art. 55, art. 56 ustawy z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2011.212.1264).

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.