Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Kolejne wolne etaty w sądach. Resort Sprawiedliwości publikuje listę
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Szybka powtórka - Trybunał Konstytucyjny

4.9/5 z 33 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Trybunał Konstytucyjny pełni w naszym kraju dosyć ważną rolę, orzeka bowiem w sprawie niekonstytucyjności przepisów obowiązujących w polskim systemie prawnym. Nie jest to jednak jedyne zadanie Trybunału. Przypomnijmy sobie jego podstawowe obowiązki, uprawnienia i skład – pytania z tego zakresu lubią się pojawiać na egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze.

Szybka powtórka - Trybunał Konstytucyjny

Podstawowymi aktami prawnymi odnoszącymi się do Trybunału Konstytucyjnego są oczywiście Konstytucja RP oraz ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Zgodnie z zapisami powyższych ustawa, Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej, powołanym do badania zgodności z Konstytucją aktów normatywnych i umów międzynarodowych oraz wykonywania innych zadań określonych w Konstytucji. Siedzibą Trybunału jest oczywiście Warszawa.

 

 

Jak z pewnością zauważyłeś, TK jest organem władzy sądowniczej jednak nie możemy go zakwalifikować jako sądu. Wskazuje na to nie tylko treść obowiązujących przepisów, ale przede wszystkim zadania jakie Trybunał musi wykonywać.

 

Skarga konstytucyjna

 

Już teraz zaznaczmy, że  Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Prawa Konstytucyjnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: "Nauka to pokarm dla rozumu."

 

Powyższe uprawnienie nosi oczywiście miano skargi konstytucyjnej, wszczęcie postępowania w możliwe jest, gdy zaistnieją następujące przesłanki:

 

  • skarżący jest osobą, której konstytucyjne prawa zostały naruszone, nie jest to więc skarga powszechna,
  • naruszenie prawa nastąpiło przez akt normatywny, na podstawie którego sąd lub organ administracyjny orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach skarżącego. Po stronie skarżącego musi zatem wystąpić jego interes osobisty, także interes prawny, bo nastąpiło naruszenie sytuacji prawnej danej jednostki, i wreszcie interes aktualny, bo chodzi o naruszenie realne, aktualne i trwające w chwili wnoszenia skargi.

 

Podstawowe zadania TK

 

Zgodnie z regulacją art. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, TK orzeka w sprawach:

 

  • zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
  • zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
  • zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
  • skargi konstytucyjnej,
  • sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa,
  • zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych.

 

Dodatkowo Trybunał na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza zgodność z Konstytucją ustawy przed jej podpisaniem oraz umowy międzynarodowej przed jej ratyfikacją. Z kolei na wniosek Marszałka Sejmu Trybunał rozstrzyga w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej, gdy Prezydent nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Trybunał powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej.

 

Skład Trybunału

 

W skład Trybunału wchodzi piętnastu sędziów Trybunału. Sędziego Trybunału wybiera Sejm na 9 lat. Sędzią Trybunału może być osoba, która posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału przedstawia co najmniej 50 posłów lub Prezydium Sejmu. Uchwała Sejmu w sprawie wyboru sędziego Trybunału zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. Warto dodać, że każdy sędzia TK korzysta z niezawisłości i podlega jedynie przepisom Konstytucji RP. 

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Prawa Konstytucyjnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: "Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Podstawa prawna:

 [art. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 1997 r. Nr 102 poz. 643)]

Data: 15.09.2014 07:48
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Zawody prawnicze, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: konstytucja, Trybunał, Trybunał Konstytucyjny, skład Trybunału
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.