Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Szybka powtórka - instytucja przypozwania

5/5 z 29 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Wśród szeregu instytucji polskiego prawa procesowego możemy odnaleźć tajemniczo brzmiące przypozwanie. Niewątpliwie wiąże się ono z koniecznością modyfikacji wniesionego pozwu w określonej sprawie. Jednak czy na pewno pamiętasz w jakich dokładnie sytuacjach możliwe jest skorzystanie z dobrodziejstwa przypozwania? Jeśli nie, to poniższy artykuł będzie dla Ciebie w sam raz – dowiesz się na czym polega ta szczególna instytucja.

Szybka powtórka - instytucja przypozwania

Przypozwanie należy do instytucji polskiego prawa procesowego, tym samym regulację w tym zakresie możemy odnaleźć w Kodeksie postępowania cywilnego. Ogólnie rzecz biorąc polega ono na rozszerzeniu podmiotowym dotychczasowego kręgu uczestników toczącego się postępowania cywilnego.

 

 

Zgodnie z treścią art. 84 KPC, strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału. W tym celu strona wnosi do sądu pismo procesowe wskazujące przyczynę wezwania i stan sprawy. Pismo to doręcza się niezwłocznie osobie trzeciej, która może zgłosić swe przystąpienie do strony jako interwenient uboczny. Z powyższego wynika zatem, że przypozwanie musi bezwzględnie przybierać formę pisemną. Pismo musi spełniać przy tym nie tylko warunki przewidziane dla każdego pisma procesowego – art. 126 KPC, ale także zawierać przyczynę wezwania oraz stan sprawy. Niewątpliwie dobrą wiadomością jest to, że przypozwanie nie podlega jakimkolwiek opłatom sądowym. Warto w tym miejscu także zaznaczyć, że zastosowanie omawianej instytucji nie wywołuje bezpośrednich skutków procesowych. Z drugiej jednak strony, niewykonanie przez sąd obowiązku przypozwania może być podstawą skutecznego zarzutu apelacyjnego jedynie w razie niewyjaśnienia przez sąd wszystkich istotnych okoliczności faktycznych sprawy, gdyby okazało się, że interwenient uboczny dysponuje dowodami nieznanymi stronom i sądowi.

 

Samo przypozwanie nie czyni jednak nikogo interwenientem ubocznym. Taka sytuacja będzie miała miejsce dopiero wtedy, gdy wzywany zechce wziąć udział w toczącym się postępowaniu i zgłosi interwencję uboczną. Przypozwanie należy z reguły do instytucji fakultatywnych, niekiedy jednak przepisy KPC wskazują, że omawiana instytucja musi być zastosowana obowiązkowo. Zgodnie z treścią art. 887 §2 KPC - wierzyciel wnoszący powództwo przeciwko pracodawcy powinien przypozwać dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Pozwany pracodawca obowiązany jest podać sądowi wszystkich innych wierzycieli, na rzecz których dochodzona wierzytelność również została zajęta. Sąd zawiadomi tych wierzycieli stosownie do art. 195 KPC. Wyrok wydany w sprawie jest skuteczny w stosunku do innych wierzycieli. Jednakże w stosunku do wierzyciela, o którym sąd nie został powiadomiony, pracodawca nie może powoływać się na wyrok, który zapadł na jego korzyść.

 

Jak zaznacza I. Gromska – Szuster „Przypozwanie może być dokonane od momentu doręczenia odpisu pozwu pozwanemu, bowiem od tej chwili następuje stan sprawy w toku, a zgodnie z art. 84 § 1 KPC przypozwanie jest zawiadomieniem o "toczącym się procesie". Końcowym momentem, do którego można teoretycznie dokonać przypozwania, jest, tak jak przy zgłoszeniu interwencji ubocznej, chwila zamknięcia rozprawy w drugiej instancji. Ponieważ jednak art. 84 § 2 KPC przewiduje konieczność doręczenia przypozwanemu pisma zawierającego przypozwanie, powinno być ono złożone na tyle wcześniej, by można je było doręczyć przed zamknięciem rozprawy w drugiej instancji. Trzeba też stwierdzić, że skoro przypozwanie ma na celu osiągnięcie przewidzianych w art. 82 KPC skutków związanych z interwencją uboczną, powinno, w interesie strony, nastąpić w jak najwcześniejszym stadium procesu.

 

Podstawa prawna:

[art. 84 k.p.c. (Dz.U.2014.101 j.t.)]

[art. 126 k.p.c. (Dz.U.2014.101 j.t.)]

Data: 17.06.2014 07:15
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Zawody prawnicze, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: przypozwanie, obowiązek przypozwanie, przypozwany, doręczenie przypozwania
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.