Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sędziowie i referendarze sądowi znów poszukiwani -w sądach kolejne wolne etaty
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Chwytliwa nazwa firmy jest podstawowym znakiem rozpoznawczym na rynku

5/5 z 15 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: firma, firmy, skrót firmy, skróty firm

Chwytliwa nazwa jest podstawowym znakiem rozpoznawczym na rynku, a niekiedy gwarancją sukcesu. Przepisy prawa pozwalają w zasadzie na swobodne ustalenie firmy przedsiębiorstwa (czyli jego nazwy), oczywiście o ile nie naruszy się przy tym cudzych praw autorskich i zasad uczciwej konkurencji. Oprócz firmy przedsiębiorca jest zobowiązany także do określenia formy prawnej, w której prowadzi działalność gospodarczą – dotyczy to głównie spółek prawa handlowego.

Chwytliwa nazwa firmy jest podstawowym znakiem rozpoznawczym na rynku

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przedsiębiorca działa pod firmą. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

 

 

Przepisy KC rozróżniają kwestię firmy ze względu na to czy przedsiębiorca jest osobą fizyczną czy prawną. W pierwszym przypadku firmą jest imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Z kolei art. 435 KC wskazuje, że firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci - zgody jej małżonka i dzieci. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy.

 

Z powyższego wynika zatem, że możliwość posługiwania się skrótem firmy jest jak najbardziej dopuszczalna, jednak tylko w odniesieniu do przedsiębiorcy będącego osoba prawną. Oczywiście tak jak obowiązkowe jest podanie pełnej firmy we właściwym rejestrze przedsiębiorców, tak wskazanie skrótu firmy również powinno wynikać z takiej ewidencji. Podobny pogląd prezentuje większość doktryny prawniczej. W praktyce wiele przedsiębiorstw posługuje się skrótami ich firm, głównie z racji oszczędności miejsca i ułatwienia w obrocie handlowym. Wg U. Promińskiej w Komentarzu do Kodeksu cywilnego czytamy, że „Artykuł 435 § 4 stanowi wyraźnie, że przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy. Brzmienie przepisu jest bardzo ogólne, co pozwala na wniosek, że przedsiębiorca ma swobodę w ustalaniu brzmienia skrótu firmy. Swoboda jest ograniczona jedynie koniecznością poddania brzmienia skrótu zasadom prawa firmowego, a w niektórych wypadkach również przepisom regulującym skracanie firm. Chodzi zwłaszcza o przepisy kodeksu spółek handlowych, które normują brzmienie firm spółek handlowych i ich skrótów, ale tylko w zakresie dodatku obligatoryjnego (…)Należy podkreślić konieczność zachowania związku między skróconą wersją firmy a jej pełnym brzmieniem. Skrót firmy powinien wprost nawiązywać do jej pełnego brzmienia. Mając na uwadze powyższe, nie można dopuścić usuwania lub upraszczania tych elementów, które stanowią o odróżniającym charakterze firmy ”.

 

Omawiając kwestię skrótu firmy nie sposób nie odnieść się do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (art. 24, 90, 104, 127, 160, 305). Jeśli działalność gospodarcza jest wykonywana w formie spółki prawa handlowego, to przedsiębiorca musi obowiązkowo podawać obok swojej firmy formę danej działalności – np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowa itd. KSG dopuszcza jednak posługiwanie się skrótami form spółek – np. sp. z o.o., SP.A., S.K.A. itd. O ile zatem skróty firm przedsiębiorców zależą od woli i wyobraźni zainteresowanych przedsiębiorców, o tyle skróty form spółek są wyraźnie określone w ustawie i nie wolno ich zmieniać. Dodatkowo Rozporządzenie Rady nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551 z późn. zm.) podaje oznaczenie "SE" jako oficjalny skrót dla spółki europejskiej. Podobnie rozporządzenie Rady nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) oraz ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej ustaliły dla spółdzielni europejskiej skrót "SCE". Pamiętajmy jednak, że nie jest dopuszczalne używanie kilku skrótów, tak aby nie pojawiły się problemy z identyfikacją przedsiębiorcy przez jego kontrahentów.

 

Na zakończenie pamiętajmy, że jeśli przedsiębiorcą jest osoba prawna działająca w innej niż spółka prawa handlowego formie, to konieczne jest zamieszczenie danego określenia wskazującego na konkretną formę osoby prawnej, np. spółdzielnia, fundacja, stowarzyszenie.

 

Data: 25.04.2014 07:36
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: firma, firmy, skrót firmy, skróty firm
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.