Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Reforma prawa procesowego:Sędziowie pokoju nie będą prawnikami
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Co zawiera regulamin pracy?

4.9/5 z 16 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Regulamin pracy to jedno ze źródeł prawa pracy, w którym ustala się organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Kwestie związane z tym tematem reguluje rozdział IV Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Co zawiera regulamin pracy?

Wprowadzenie regulaminu

Należy pamiętać, że regulamin pracy wprowadza się w zakładzie pracy, w którym nie obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub który zatrudnia nie mniej, niż dwudziestu pracowników. W sytuacji, gdy w zakładzie pracy działa zakładowa organizacja związkowa, wówczas pracodawca ustala regulamin po uzgodnieniu z tą organizacją. Jeżeli zaś w zakładzie działa więcej niż jedna organizacja, organizacje te przedstawiają wspólnie ustalone stanowisko w tej sprawie. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin ten ustala samodzielnie pracodawca.

Co zawiera regulamin pracy?

Warto wiedzieć, że określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, regulamin pracy powinien ustalać w szczególności:

- organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,  

- systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,

- porę nocną, 

- termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,  

- wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,  

- rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,  

- wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe, 

- obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,  

- przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. 

W regulaminie powinny także być zawarte informacje o karach z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników. Można w nim też umieścić zakaz konkurencji dotyczący wszystkich pracowników, a nie wyłącznie tych, z którymi zawarto stosowne umowy o zakazie konkurencji. Postanowienia regulaminu pracy często dotyczą  sposobu korzystania przez pracowników ze sprzętu komputerowego, służbowego samochodu czy telefonu, a w szczególności zakazu wykorzystywania tych rzeczy do prywatnego użytku. Mogą też znaleźć się w nim szczegółowe kwestie dotyczące palenia tytoniu lub spożywania alkoholu w pracy oraz np. zasady dotyczące stroju pracowników w pracy, zwłaszcza tych, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem. Trzeba mieć jednak na uwadze, że postanowienia regulaminu nie mogą być mniej korzystne dla pracowników, niż przepisy Kodeksu pracy.

 

Wprowadzenie regulaminu

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników. Może być on wywieszony w widocznym miejscu lub udostępniony w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. przekazany każdemu pracownikowi do zapoznania). Należy także pamiętać, że pracodawca powinien zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy jeszcze przed rozpoczęciem przez niego pracy. Co ważne, regulamin jest wydawany na czas nieokreślony i obowiązuje dopóki nie nastąpi jego zmiana lub likwidacja zakładu pracy.

 

Data: 11.04.2014 06:35
Autor/źródło: Banowicz Andżelika
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: regulamin, regulamin pracy, zmiana regulaminu, pracownik, pracodawca, prawa i obowiązki pracowników, wprowadzenie regulaminu pracy, postanowienia regulaminu pracy
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.