Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowy termin egzaminu radcowskiego i adwokackiego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Pełnomocnictwo

4.9/5 z 17 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Pełnomocnictwo jest jednocześnie czynnością prawną jak i dokumentem upoważaniającym do dokonywania czynności prawnych w imieniu innego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Udzielenie pełnomocnictwa wymaga złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest upoważnienie określonej osoby do dokonania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla mocodawcy czynności prawnej indywidualnie oznaczonej albo czynności określonych rodzajowo.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest jednak pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Dodatkowo art. 99 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Ważność pełnomocnictwa stanowi element decydujący o skuteczności oświadczenia woli złożonego w umowie, a tym samym o ważności umowy.

 

 

Sporządzenie pełnomocnictwa może być dużo łatwiejsze, jeśli skorzystamy z kreatora dokumentów Legalus. Pozwoli on na szybkie i profesjonalne wygenerowanie każdego pełnomocnictwa – wystarczy posiadać informacje zawarte w dowodzie osobistym mocodawcy, jak i ustanawianego pełnomocnika. W przypadku mocodawców – firm musimy także pamiętać o numerach KRS, REGON oraz NIP. Stworzenie dokumentu zajmie nam kilka minut, a co więcej, nie musimy za niego płacić – Legalus oferuje darmowe tworzenie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw. Warto zatem skorzystać i stworzyć profesjonalny dokument.

Bezpłatnie przygotuj profesjonalne pełnomocnictwo! »

 

Zawarcie pełnomocnictwa w wymaganej formie nie jest jednak jednym obowiązkiem przedsiębiorcy, który chce ustanowić własnego pełnomocnika, szczególnie, gdy ma on reprezentować swojego mocodawcę przed organami administracji publicznej. Aby prawidłowo wyznaczyć pełnomocnika, przedsiębiorca musi wypełnić rubrykę 30 na formularzu CEIDG-1. Należy podać w niej następujące informacje o pełnomocniku:

  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • datę urodzenia,
  • NIP,
  • posiadane obywatelstwa.

Jeżeli przedsiębiorca chce ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika, musi wypełnić formularz CEIDG - PN. Należy pamiętać, że do rejestru można wpisać tylko ważnie ustanowionych pełnomocników na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego lub zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie postępowania administracyjnego. Samo wpisanie danych pełnomocnika do CEIDG nie wystarczy do jego ustanowienia bez wcześniejszego sporządzenia pisemnego pełnomocnictwa (np. ogólnego lub rodzajowego). Od 1 stycznia 2012 r. pełnomocnik reprezentując przedsiębiorcę w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, może powoływać się na figurowanie w rejestrze pełnomocnictw (rejestr w systemie CEIDG). Dzięki temu pełnomocnik nie będzie musiał powoływać się, ani dostarczać do akt sprawy dokumentów potwierdzających jego prawo do reprezentowania swojego mocodawcy. Warto w tym miejscu także zaznaczyć, że zgodnie z treścią art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. W związku z tym, że w przypadkach pełnomocnictwa wpisanego do CEIDG nie ma obowiązku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, nie ma również obowiązku wniesienia opłaty skarbowej od tego pełnomocnictwa.

Bezpłatnie przygotuj profesjonalne pełnomocnictwo! »

Data: 12.03.2014 10:40
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnictwo ogólne, sporządzenie pełnomocnictwa, pełnomocnik, pełnomocnictwa
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.