Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Uwaga! Zawiadomienie do ZUS tylko do 28 lutego

5/5 z 24 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne mają szereg obowiązków względem swoich pracowników. Wśród nich jest chociażby konieczność przesłania zatrudnionym PIT-11, na podstawie którego można dokonać prawidłowego rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym. Płatnicy mają jednak obowiązki nie tylko względem obecnych pracowników, ale także i tych którzy przebywają na emeryturze lub rencie. Dodajmy, że z jednym z nich zatrudniający muszą się pospieszyć.

Uwaga! Zawiadomienie do ZUS tylko do 28 lutego

Chodzi oczywiście o konieczność poinformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przychodach emerytów i rencistów zatrudnionych w 2013 r. Spełnienie powyższego obowiązku musi nastąpić do końca lutego 2014 r. – czasu pozostało więc niewiele. W przypadku gdy płatnik nie dotrzyma tego terminu, powinien złożyć ją w ZUS niezwłocznie od ujawnienia faktu, że informacja nie została przekazana. Dodajmy, że powyższy obowiązek został wprowadzony rozporządzeniem Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty.

 

 

Jak sporządzić taką informację? Zatrudniający wystawia zaświadczenie, w którym określa w jakim okresie zatrudniał emeryta lub rencistę, podaje jego dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, wskazuje formę i wymiar zatrudnienia oraz łączny, uzyskany w 2013 r. przychód (z rozdzielaniem na poszczególne kwoty, jeśli wypłacane wynagrodzenie miało różną wysokość w poszczególnych miesiącach ubiegłego roku). Oczywiście na piśmie musi znaleźć się oznaczenie ZUS, do którego będziemy je wysłali, dane zatrudniającego (nazwa, adres, numery identyfikacyjne, z którymi pracodawca był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek 0 najczęściej będzie to NIP i REGON) oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia (może to być np. księgowy firmy). Korzystną informacją dla wszystkich płatników jest to, że nie istnieje jeden formularz zgłoszeniowy do ZUS, w związku z tym forma takiego pisma jest dowolna, byleby tylko zawierało ono wskazane powyżej informacje.

 

Dane przekazywane do ZUS są potrzebne, aby ustalić czy względem danego emeryta lub rencisty nie trzeba ograniczyć lub zawiesić prawa do pobieranego świadczenia emerytalnego lub rentowego. Powyższe osoby mogą co prawda dorabiać do emerytury i renty, jednak przekroczenie określonego dochodu powoduje zawieszenie świadczenia. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości:

  • 24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
  • 18% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
  • 20,4% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

 

Na zakończenie dodajmy, że informację o zatrudnieniu należy przekazać do ZUS niezależnie od tego, czy od przychodów uzyskiwanych przez emeryta lub rencistę jest odprowadzana składka na te ubezpieczenia.

Data: 20.02.2014 11:07
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Gorące tematy
Słowa kluczowe: przychody emerytów i rencistów, przychód emeryta, przychód rencisty, przychody emerytów, przychody rencistów
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.