Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Nowe przepisy w zakresie pracy w niedziele i święta

5/5 z 24 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zgodnie z obowiązującą treścią art. 144 Kodeksu pracy, na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Praca w niedziele i święta uregulowana została także w dalszych przepisach KP.

Nowe przepisy w zakresie pracy w niedziele i święta

Dla przykładu art. 151[10] KP stanowi, że praca w niedziele i święta jest dozwolona:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
 • w ruchu ciągłym,
 • przy pracy zmianowej,
 • przy niezbędnych remontach,
 • w transporcie i w komunikacji,
 • w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,
 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
 • w rolnictwie i hodowli,
 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w: - zakładach świadczących usługi dla ludności, - gastronomii, - zakładach hotelarskich, - jednostkach gospodarki komunalnej, - zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, - jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę, - zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,
 • w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

 

 

Już niedługo mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące pracy w omawianym okresie – warto zaznaczyć, że będą one dotyczyły centrów usług biznesowych. Dla przypomnienia, na chwile obecną takie miejsca pracy były wyłączone spod prawnej możliwości świadczenia w nich pracy w niedziele i święta. Zgodnie z brzmieniem nowego przepisu (oczekującego na wejście w życie), w okresie tym praca będzie możliwa także przy wykonywaniu prac:

 • polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1 (dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.), są u niego dniami pracy,
 • zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa powyżej.

 

W obecnym stanie prawnym praca w niedziele i święta w centrach usług biznesowych jest możliwa w oparciu o regulacje dotyczące dozwolonej pracy w niedziele i święta, która jest pracą zmianową lub w ruchu ciągłym, ale jak zauważa projektodawca, zastosowanie tych rozwiązań nie zawsze jest możliwe. Przyjęcie proponowanej zmiany w znaczący sposób ma ułatwić pracodawcom organizowanie świadczenia usług bez względu na dni wolne od pracy.

 

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji Kodeksu pracy czytamy: „Proponowana w projekcie zmiana wywoła pozytywne skutki społeczne. Głównym jej celem jest poszerzenie dopuszczalności wykonywania pracy w niedzielę i święta poprzez świadczenie usług biznesowych w centrach, które intensywnie rozwijają się w naszym kraju i dzięki temu zdobywamy przewagę konkurencyjną nie tylko w Europie, zwłaszcza wobec Węgier, Czech, Słowacji, ale też na świecie (kraje azjatyckie). W wyniku tworzenia nowych miejsc pracy zmniejszy się bezrobocie, zwłaszcza wśród ludzi młodych, a także zmniejszy się ryzyko związane z ubożeniem i wykluczeniem społecznym w związku z przedłużającym się brakiem pracy.

Data: 06.02.2014 11:32
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Gorące tematy
Słowa kluczowe: praca w niedziele i święta, praca w niedziele, praca w święta, praca w niedziele i święta w centrach usług biznesowych
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.