Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski w 2019 roku
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

4.9/5 z 16 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Depozyt sądowy jest instytucją prawa procesowego, która pozwala dłużnikowi na wywiązanie się z istniejącego zobowiązania w sytuacji, gdy wierzyciel nie chce lub nie może przyjąć danego świadczenia. W takiej sytuacji pozostawienie przedmiotu w dyspozycji określonego sądu skutkuje ustaniem odpowiedzialności po stronie dłużnika.

Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Jak słusznie zaznaczył Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 11 lipca 1996 r. (sygn. akt III CRN 18/96), stronę procesową składania przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego normują przepisy art. 692-693 KPC oraz przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1965 r. o zasadach i trybie postępowania w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu, wymieniając m.in. konieczność wskazania osoby, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić. Dłużnik powinien też przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie do depozytu. Stosownie zaś do § 1 powołanego rozporządzenia w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, są nie bada prawidłowości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie dopuszczalne.

 

 

Zgodnie z treścią art. 692 Kodeksu postępowania cywilnego, w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego właściwy jest sąd miejsca wykonania zobowiązania. Jeżeli miejsca tego nie da się ustalić, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wierzyciela, a gdy wierzyciel jest nieznany lub gdy nie jest znane miejsce jego zamieszkania - sąd miejsca zamieszkania dłużnika. Jeżeli zobowiązanie jest zabezpieczone wpisem w księdze wieczystej, właściwy jest sąd miejsca położenia nieruchomości.

 

Sprawy dotyczące zastosowania instytucji depozytu sądowego – wyrażenia zgody na złożenie przedmiotu w sądzie, odbywają się zasadniczo bez konieczności przeprowadzania rozprawy. Tym samym sąd orzeka na posiedzeniu niejawnym. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach powyższa zasada nie będzie obowiązywała – decyzję w tej kwestii podejmie oczywiście właściwy sąd.

 

We wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy:

  • określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego składa się przedmiot;
  • przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie;
  • dokładnie oznaczyć przedmiot, który ma być złożony;
  • wskazać osobę, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić.

 

Zasadniczo złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być dokonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu. Jeżeli jednak przedmiotem świadczenia są pieniądze polskie, złożenie do depozytu może być dokonane również przed uzyskaniem zezwolenia sądu. W takim wypadku dłużnik powinien równocześnie ze złożeniem pieniędzy zgłosić wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu. W razie uwzględnienia tego wniosku złożenie do depozytu uważa się za dokonane w chwili, w której rzeczywiście nastąpiło. Niektóre przedmioty składane do depozytu sądowego mogą mieć niespotykaną formę i rozmiary, w związku z czym sąd może zażądać, aby depozyt został złożony w odpowiednim opakowaniu. Przed przyjęciem kosztowności do depozytu sądowego poddaje się je opisowi i oszacowaniu przez biegłego w obecności dłużnika lub wyznaczonej przez niego osoby. Pieniądze, kosztowności, książeczki oszczędnościowe, papiery wartościowe i inne dokumenty oraz przedmioty, które mają być przyjęte do depozytu sądowego na podstawie przepisów szczególnych, przechowuje się w sądzie lub w banku. Inne przedmioty przechowuje się w miejscu wyznaczonym przez sąd. Jeżeli przedmiotem świadczenia jest książeczka oszczędnościowa, a przechowanie nie następuje u jej wystawcy, o przyjęciu książeczki oszczędnościowej do depozytu sąd zawiadomi tego wystawcę.

Data: 03.02.2014 10:12
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: depozyt, depozyt sądowy, składanie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, złożenie przedmiotu do depozytu sądowego
wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.