Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski w 2019 roku
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Umowa telefoniczna, a prawa konsumenta

4.9/5 z 15 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Umowy zawierane przez telefon są jedną z form zaciągania zobowiązań nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Niewątpliwie wiążą się z dużą wygodą zarówno dla sprzedawcy jak i kupującego. Nie mają jednak negatywnego wpływu na pozycję konsumenta, który decyduje się na takie właśnie przyjęcie oferty – w niektórych przypadkach ma on nawet więcej praw, niż gdyby zakupił daną rzecz w tradycyjny sposób odwiedzając stacjonarny sklep (np. prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn). Oczywiście z powyższych uprawnień może skorzystać tylko w ściśle określonych warunkach.

Umowa telefoniczna, a prawa konsumenta

Umowa zawarta przez telefon należy do kategorii umów zawieranych na odległość, w związku z tym zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a nie jakby się mogło wydawać regulacje Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 6 ustawy, propozycja zawarcia umowy w postaci oferty, zaproszenia do składania ofert lub zamówień albo do podjęcia rokowań powinna jednoznacznie i w sposób zrozumiały informować o zamiarze zawarcia umowy przez tego, kto ją składa. Posłużenie się telefonem w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta. Dodatkowo posłużenie się środkami porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy nie może odbywać się na koszt konsumenta. Umowa o świadczenie ciągłe lub okresowe może być zawarta na czas oznaczony albo nieoznaczony. Umowę zawartą na czas dłuższy niż rok poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony. Jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia.

 

 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Początek powyższego terminu jest jednak uzależniony od przedmiotu zawartej umowy. Jeżeli zakupiliśmy rzecz, to 10 dni liczone jest od dnia wydania rzeczy, jeśli umowa dotyczy usługi, to 10 dni liczymy od dnia zawarcia umowy. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie udzielił informacji o przysługującym konsumentowi prawie do odstąpienia od umowy, wtedy powyższy termin ulega przedłużeniu aż do 3 miesięcy i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty. Pamiętajmy, że nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

 

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

W pewnych sytuacjach prawo odstąpienia od zawartej umowy nie będzie jednak możliwe. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10 dniowego terminu;
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  • dostarczania prasy;
  • usług w zakresie gier hazardowych.

 

Data: 08.01.2014 11:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: umowa zawarta przez telefon, umowa przez telefon, telefoniczna umowa, umowa zawarta na odległość, umowa na odległość
wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.