Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Przedawnienie karalności

4.9/5 z 11 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Popełnienie przestępstwa nie zawsze będzie wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności karnej. Nie dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, w których sprawca albo nie żyje albo nie może zostać pociągnięty do takiej odpowiedzialności, np. z powodu niepoczytalności. Karalność przestępstw ustaje wraz upływem określonego czasu, wskazanego w przepisach Kodeksu karnego. Pamiętajmy jednak, że karalność niektórych czynów nie podlega przedawnieniu, dotyczy to oczywiście najcięższych przestępstw.

Przedawnienie karalności

Zgodnie z treścią art. 101 KK, karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

  • 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
  • 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
  • 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
  • 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
  • 5 - gdy chodzi o pozostałe występki.

 

 

Duże znaczenie w omawianej kwestii ma nie tylko kwalifikacja prawna czynu zabronionego i zagrożenie karą, ale także sposób ścigania danego przestępstwa. W tej materii wyróżniamy przestępstwa publicznoskargowe oraz prywatnoskargowe. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

 

Dodatkowo ustawodawca wskazuje, że jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił. Przedawnienie karalności przestępstw określonych w art. 199 § 2 i 3, art. 200 (obcowanie płciowe z małoletnim lub doprowadzenie go do dokonania innej czynności o charakterze seksualnym), art. 202 § 2 i 4 (treści pornograficzne z udziałem/ lub dla małoletnich) oraz art. 204 § 3 (nakłanianie małoletniego do prostytucji), jak również przestępstw określonych w art. 197, art. 201, art. 202 § 3, art. 203 i art. 204 § 4, w przypadku gdy pokrzywdzonym jest małoletni - nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat.

 

Z punktu widzenia biegu okresów przedawnienia karalności decyduje to, jakie przestępstwo oskarżony w rzeczywistości popełnił, a więc czyn przypisany, a nie o jakie przestępstwo został oskarżony - czyn zarzucany. Przedawnienie karalności dotyczy bowiem przestępstwa, a nie jego kwalifikacji prawnej.

 

Przedawnieniu nie podlega jednak karalność niektórych czynów zabronionych, dodajmy – tych najcięższych. Zgodnie bowiem z regulacją zawartą w treści art. 105 KK, instytucji przedawnienia nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych, nie stosuje się jej również do umyślnego przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Zdaniem A. Zolla powyższy „przepis został sformułowany wyjątkowo nieprecyzyjnie, rodząc w szczególności wątpliwość, czy dotyczy on także uprzywilejowanych form zabójstwa, które popełnione są umyślnie (art. 148 § 4, art. 149 i 150). Nie byłoby to jednak uzasadnione i należałoby ograniczyć stosowanie art. 105 § 2 do zbrodni zabójstwa określonych w art. 148 § 1-3, przyjmując argumenty wynikające z wykładni celowościowej”.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.