Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski 2018 w statystykach
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Doręczenie pisma w postępowaniu administracyjnym

4.6/5 z 17 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego jest zasada pisemności wyrażona w art. 14 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl tego przepisu, sprawy należy – co do zasady – załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

Doręczenie pisma w postępowaniu administracyjnym

Zasada pisemności przesądza o formie komunikowania się w postępowaniu administracyjnym. Z doręczeniem wiążą się określone skutki prawne, np. od daty doręczenia rozpoczynają bieg niektóre terminy do dokonania czynności proceduralnych. Zważywszy na powyższe, przepisy dotyczące prawidłowego doręczania przez organy administracyjne wszelkiego rodzaju pism odgrywają bardzo istotną rolę.

Kto doręcza pisma w postępowaniu administracyjnym?
Zgodnie z art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Ponadto, ustawodawca przewidział możliwość doręczenia pisma za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jest to możliwe, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania:
1) wystąpił do organu administracji publicznej o doręczenie albo
2) wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych środków.

 

Komu doręcza się pisma administracyjne?
Co do zasady, pisma doręcza się stronie. W przypadku wielości stron postępowania administracyjnego, pisma należy doręczyć wszystkim stronom. Pisma doręcza się również uczestnikom na prawach strony. Jeżeli strona ustanowiła przedstawiciela, to pismo doręcza się temu przedstawicielowi. Natomiast w sytuacji, gdy strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi (strona może wskazać takiego pełnomocnika).

1 2 dalej
wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.