Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowy wykaz państw z zakazem lotów
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Przywrócenie terminu procesowego

4.7/5 z 18 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Przywrócenie terminu procesowego jest instytucją uregulowaną w Kodeksie postępowania cywilnego. Ma ona zasadniczy wpływ na skuteczność podejmowanych czynności procesowych w ramach toczącego się postępowania sądowego – szczególnie, gdy strona lub uczestnik postępowania nie wykona konkretnej czynności w ściśle oznaczonym terminie. W takiej sytuacji bowiem późniejsze dokonanie czynności uważane jest za nieważne – przywrócenie terminu może jednak ten stan zmienić.

Przywrócenie terminu procesowego

Terminy procesowe dotyczą tak naprawdę prawie wszystkich uczestników postępowania cywilnego – stron, współuczestników, uczestników w postępowaniu nieprocesowym, prokuratorów, a nawet świadków i biegłych. Niestety czasami zdarza się, że czynności procesowe nie zostały podjęte w wymaganym przez ustawę czasie. Tym samym nie są one skuteczne, nie oznacza to jednak, że nie można zmienić ich charakteru.Zgodnie z treścią art. 167 i n. KPC, czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych. Tym samym, jeżeli niepodjęta w odpowiednim czasie czynność w żaden sposób nie wpływa na pozycję procesową strony czy uczestnika toczącego się postępowania, prawo do przywrócenia terminu do jej dokonania w ogóle nie może być zrealizowane. Powyższa regulacja nie może być interpretowana w sposób rozszerzający, gdyż zasadą jest to, że czynności procesowe powinny być dokonywane w terminie. O braku winy strony można zatem mówić tylko wtedy, gdy istniała jakaś przyczyna, która spowodowała uchybienie terminowi. Przyczyna taka zachodzi wówczas, gdy dokonanie czynności w ogóle (w sensie obiektywnym) było wykluczone, jak również w takich przypadkach, w których w danych okolicznościach nie można było oczekiwać od strony, by zachowała dany termin procesowy. Dlatego w każdym przypadku przy ocenie braku winy, jako przesłanki przywrócenia terminu uchybionego przez stronę należy uwzględniać wymaganie dołożenia należytej staranności człowieka przejawiającego dbałość o swe własne życiowo ważne sprawy.Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej. Przy ocenie okoliczności wskazanych jako usprawiedliwienie wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej, należy brać pod uwagę obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy procesowe, przy uwzględnieniu także uchybień spowodowanych nawet lekkim niedbalstwem. Na stronie i pełnomocniku procesowym ciąży obowiązek takiego uregulowania łączących ich stosunków faktycznych i prawnych oraz takiego zorganizowania obsługi prawnej, by możliwe było właściwe wypełnienie przez pełnomocnika obowiązków procesowych, a w rezultacie wadliwa organizacja komunikacji pomiędzy stroną, a jej pełnomocnikiem procesowym z zasady nie może stanowić przyczyny wyłączającej winę w uchybieniu terminu. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2012 r. (sygn. akt II UZ 50/11), warunkiem uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej jest wykazanie przez stronę, że pomimo całej swej staranności nie mogła czynności dokonać w terminie, a więc, że zachodziła niezależna od niej przeszkoda. Inaczej rzecz ujmując, przy tej ocenie należy brać pod rozwagę nie tylko okoliczności, które uniemożliwiły stronie dokonanie tej czynności w terminie, lecz także okoliczności świadczące o podjęciu lub niepodjęciu przez stronę działań mających na celu zabezpieczenie się w dotrzymaniu terminu.

1 2 dalej
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.