Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Najbardziej pożądane zawody na rynku pracy w 2021 roku
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Czy jest możliwa egzekucja alimentów z minimalnego wynagrodzenia za pracę?

5/5 z 20 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Jakakolwiek egzekucja komornicza musi odbywać się w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Kodeks postępowania cywilnego wskazuje przy tym na zakres czynności egzekucyjnych jakie mogą być podjęte w ramach odpowiedniego postępowania. Dotyczy to także sytuacji egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

Czy jest możliwa egzekucja alimentów z minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w bieżącym roku dokładnie 1600 zł brutto, w przyszłym roku kwota ta zostanie podwyższona i ostatecznie będzie wynosiła 1680 zł brutto. Generalnie KPC przewiduje szereg wyjątków i ograniczeń w dokonywaniu czynności egzekucyjnych – również, gdy dotyczy to wynagrodzenia za pracę. Jak się okazuje wyjątki egzekucyjne nie znajdą zastosowania, jeśli realizowana jest egzekucja alimentów.Zgodnie z treścią art. 87 Kodeksu pracy, z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP.

 

Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

  • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
  • w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.

 

Potrącenia należności obejmującej sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz zaliczki pieniężne udzielone pracowników, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami sumy egzekwowanej na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych- trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108 KP. Pamiętajmy jednocześnie, że nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.


 
Z powyższego wynika zatem, że zasada dotycząca kwoty wolnej od potrąceń w przypadku egzekucji prowadzonej z wynagrodzenia pracowniczego nie ma zastosowania w odniesieniu do egzekucji alimentów. Tym samym jeśli przeciwko dłużnikowi, który otrzymuje minimalne wynagrodzenie, jest prowadzona egzekucja alimentacyjna, to nie ma on możliwości skutecznego powoływania się na ograniczenia ustawowe w tym zakresie (takie bowiem nie istnieją). Warto przy tym zaznaczyć, że w sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty potrącenia ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.