Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej

5/5 z 14 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów przez rodziców małoletnich dzieci powinno zawierać rodzicielski plan wychowawczy uwzględniający władzę rodzicielską, kontakty, wakacje letnie i ferie zimowe, finanse - utrzymanie dzieci, edukację, opiekę zdrowotną oraz zasady wychowawcze.

Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej

Warto w porozumieniu zawrzeć harmonogram opieki nad dzieckiem poprzez ustalenie częstotliwości spotkań wraz ze sposobem odbioru dziecka od rodzica. Strony mogą zadeklarować możliwość częstszych spotkań po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu szczegółów m.in. dot. terminu, czasu trwania wizyty, obowiązków szkolnych/przedszkolnych. Należy określić czy rodzic może spędzać czas z dzieckiem w miejscu swojego zamieszkania, domu rodziców, czy także w każdym innym miejscu dostosowanym do wieku i potrzeb dzieci (m.in. zoo, plac zabaw, kino, teatr). Rodzice mogą ustalić, że w sytuacji, kiedy z ważnych powodów tj. zdarzenie losowe, praca zawodowa, spotkanie rodzica z dzieckiem nie będzie mogło się odbyć, zobowiążą się do telefonicznego poinformowania zainteresowanej strony o tym fakcie, przekazując powody odwołania spotkania oraz ustalając nowy termin spotkania. Harmonogram opieki nad dzieckiem podczas ferii zimowych i wakacji powinien być ustalany przez rodziców w zależności od terminu rozpoczęcia ferii/wakacji. Strony mogą wstępnie wskazać, że pierwszy tydzień ferii/miesiąc wakacji dziecko będzie spędzać z jednym z rodziców, natomiast drugi tydzień/miesiąc będzie spędzać z drugim. Uściślenie, że w przypadku wyjazdu zagranicznego niezorganizowanego przez biuro podróży rodzic mający sprawować w tym czasie pieczę nad dzieckiem powinien sporządzić pisemne oświadczenie zawierające wyczerpujące informacje odnośnie celu wyjazdu, miejscu i czasie pobytu oraz terminie powrotu do kraju, nadto po powrocie do Polski winien niezwłocznie powiadomić drugą stronę – będzie z korzyścią dla rodziców i dziecka.

Wskazane byłoby również oznaczenie opieki podczas dni świątecznych i świat rodzinnych, w tym Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, sylwestra. Strony mogą postanowić, iż zaproponowany harmonogram ulegać będzie zmianie co roku, w ten sposób, że w latach parzystych obowiązywać będzie ustalony harmonogram, natomiast w latach nieparzystych ulegać on będzie zmianie na zasadzie wymiany pomiędzy rodzicami. Koszty utrzymania i wychowania dziecka zwykle określa wcześniejsze orzeczenie sądu, np. w wyroku rozwodowym, o czym można wspomnieć w porozumieniu. Należałoby jednocześnie doprecyzować kwestie dotyczące lekarza pierwszego kontaktu dziecka, rodzica odpowiedzialnego za okresowe badania medyczne, szczepienia i kontakty z lekarzem pierwszego kontaktu, realizowania specjalistycznej opieki medycznej np. stomatologa, kosztów związanych z opieką medyczną, w tym wizyt lekarskich, leków. Oboje rodzice powinni mieć pełen dostęp do dokumentacji dotyczącej edukacji, opieki medycznej, sytuacji prawnej i dokumentacji dotyczącej innych ważnych aspektów życia dziecka, co także warto wskazać w porozumieniu. Pożądane jest żeby rodzice wspólnie oświadczyli, iż dbając o dobro dzieci będą wykazywać postawę współpracy oraz zadeklarować, że nie będą przedstawiać siebie wzajemnie oraz swoich partnerów życiowych w złym świetle i w obecności dzieci będą się odnosić do siebie z życzliwością i szacunkiem, a w obliczu zmian, które będą się pojawiać wraz z rozwojem dzieci zobowiązują się czynić ustalenia na drodze dyskusji i wzajemnych rozmów, ponadto przestrzegać wspólnych zasad wychowawczych obowiązujących zarówno w domu matki jak i ojca ( rytm dnia, korzystanie z TV, korzystanie z komputera, odżywianie itp.). Trwałe zmiany porozumienia winny wymagać pisemnej zgody obojga rodziców, w postaci aneksu do porozumienia, pod rygorem nieważności. Natomiast wprowadzanie krótkotrwałych zmian dotyczących spraw nagłych i wyjątkowych, wymagać mogą jedynie zgody ustnej obojga rodziców.

 

Po sporządzeniu porozumienia, następnym krokiem powinno być złożenie wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego wnosząc o uregulowanie kontaktów z dzieckiem w sposób określony w zawartym porozumieniu o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem.
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.