Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Rozwiązanie przysposobienia

5/5 z 13 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy rozróżnia 3 formy przysposobienia – pełne, niepełne oraz całkowite. Zasadniczo adopcja powinna być stanem trwałym, ustawodawca przewidział jednak sytuacje, w których ustanie przysposobienia wydaje się być konieczne. Pamiętajmy jednak, że tylko dwa z w/w rodzajów adopcji mogą zostać rozwiązane, w tym celu należy jednak spełnić określone prawem przesłanki.

Rozwiązanie przysposobienia

Przysposobieniem nierozwiązywalnym jest tzw. przysposobienie całkowite. Wyróżnia się ono nie tylko trwałym charakterem, ale także zasadą pełnej tajemnicy. Adopcja całkowita nie może być zatem w żadnym przypadku rozwiązana, warto przy tym wiedzieć, że do jej powstania jest potrzebna tzw. zgoda blankietowa – zgoda biologicznych rodziców dziecka, co do możliwości jego przysposobienia. Zgodnie bowiem z treścią art. 119[1] §1 KRiO, rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. Rodzicom, którzy wyrazili taką zgodę, władza rodzicielska i prawo do kontaktów z dzieckiem nie przysługują. Zgodę tę mogą odwołać przez oświadczenie złożone przed sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie.Polski system prawny przewiduje jednak inne formy przysposobienia, które mogą zostać rozwiązane. Chodzi oczywiście o adopcję pełną oraz niepełną. Pierwszy rodzaj polega na powstaniu pokrewieństwa pomiędzy dzieckiem a osobami przysposabiającymi a także między dzieckiem a rodziną przysposabiających. Następuje zerwanie więzi z rodziną naturalną i nawiązanie więzi z nową rodziną. Druga forma opiera się na nawiązaniu stosunku prawnorodzinnego między przysposabiającym a przysposobionym na kształt stosunków pomiędzy rodzicami a dzieckiem, nie powoduje jednak powstania stosunku pokrewieństwa adoptowanego z członkami rodziny przysposabiającego (tak jak ma to miejsce w przypadku przysposobienia pełnego czy całkowitego). Dziecko nie zostaje zatem włączone do nowej rodziny.Zgodnie z regulacją art. 125 i n. KRiO, z ważnych powodów zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia sąd może, stosownie do okoliczności, utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne. Po śmierci przysposobionego lub przysposabiającego rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, chyba że przysposabiający zmarł po wszczęciu sprawy o rozwiązanie stosunku przysposobienia. W wypadku takim na miejsce przysposabiającego w procesie wstępuje kurator ustanowiony przez sąd.  Ustawodawca uzależnia zatem możliwość zakończenia stosunku przysposobienia od pojawienia się ważnych powodów – nie definiuje jednak tego pojęcia.

1 2 dalej
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.