Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Przypomnij sobie ważne terminy z kodeksu karnego

4.5/5 z 15 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Polskie kodeksy zawierają w sobie dużo regulacji związanych z konkretnymi terminami, Kodeks karny nie jest tutaj wyjątkiem. Tak naprawdę jest to jedna z ustaw, która zawiera największą liczbę możliwych terminów, szczególnie jeśli chodzi o kwestię wymiaru poszczególnych kar za popełnione przestępstwa. Skupmy się jednak bardziej na części ogólnej KK, w której też nie brakuje wielu terminów.

Przypomnij sobie ważne terminy z kodeksu karnego

Kodeks karny przewiduje zamknięty katalog kar, wśród których możemy odnaleźć grzywnę, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywotnie pozbawienie wolności. Pamiętajmy, że jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy, wymierza się ją w miesiącach. Z kolei kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat, wymierza się ją w miesiącach i latach. Jak wynika z powyższego podstawowa kwestia poruszana w Kodeksie karnym, jaką jest określenie wymiaru poszczególnych kar, wiąże się bezpośrednio z konkretnymi terminami.Dodatkowo art. 38 KK odnosi się do kwestii obniżenia lub podwyższenia wymiaru poszczególnych kar. Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie albo nadzwyczajne obostrzenie górnej granicy ustawowego zagrożenia, w wypadku alternatywnego zagrożenia karami wymienionymi w art. 32 pkt 1-3 (grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności) obniżenie albo obostrzenie odnosi się do każdej z tych kar. Kara nadzwyczajnie obostrzona nie może przekroczyć 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolności; karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie górnej granicy ustawowego zagrożenia, kara wymierzona za przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności nie może przekroczyć 25 lat pozbawienia wolności, a za przestępstwo zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności, nie może przekroczyć 15 lat pozbawienia wolności.Kolejna kwestia związana z terminami dotyczy zawieszenia wykonania kary. Jak stanowi art. 70 KK, zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:

  • od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  • od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.

 

W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 KK (recydywa wielokrotna), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.Terminy pojawiają się także w odniesieniu do warunkowego zwolnienia. Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary. Skazanego określonego w art. 64 § 1 KK (recydywa podstawowa) można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast określonego w art. 64 § 2 KK (recydywa wielokrotna) po odbyciu trzech czwartych kary. Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary. W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat. Jeżeli skazanym jest recydywista wielokrotny okres próby nie może być krótszy niż 3 lata. W razie warunkowego zwolnienia z kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności okres próby wynosi 10 lat. W razie odwołania warunkowego zwolnienia ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.

1 2 dalej
Data: 12.09.2013 11:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: termin, terminy, terminy w polskim prawie karnym, terminy w prawie karnym
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.