Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sędziowie i referendarze sądowi znów poszukiwani -w sądach kolejne wolne etaty
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Czy aplikant może sporządzić kasację?

4.8/5 z 35 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Uprawnienia procesowe aplikantów zostały szczegółowo określone w tzw. ustawach zawodowych – m.in. w ustawie o radcach prawnych oraz Prawie o adwokaturze. Powyższe akty prawne wskazują jakie czynności mogą podejmować kandydaci na przyszłych radców prawnych oraz adwokatów, warto w tym miejscu jednak zaznaczyć, że w związku z wejściem w życie ustawy deregulacyjnej, kompetencje aplikantów zostały znacząco poszerzone.

Czy aplikant może sporządzić kasację?

Zgodnie z treścią art. 351 ustawy o radcach prawnych, po sześciu miesiącach aplikacji radcowskiej (dla przypomnienia - nowy cykl szkolenia aplikacyjnego rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku) aplikant radcowski może zastępować radcę prawnego przed sądami , organami ścigania , organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu. Przez okres roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji radcowskiej aplikant radcowski może zastępować radcę prawnego w powyższym zakresie. Jest to rewolucyjna zmiana, bowiem do tej pory możliwości zastępstwa procesowego wykonywanego przez aplikantów były mocno ograniczone – od tej pory dawne bariery w zasadzie nie istnieją.

 

 

 

Pamiętajmy, że uprawnienia aplikanckie, o których była mowa powyżej, dotyczą również spraw objętych świadczeniem pomocy prawnej z urzędu. Aplikant radcowski może sporządzać i podpisywać pisma procesowe związane z występowaniem radcy prawnego przed sądami, organami ścigania i organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami - z wyraźnego upoważnienia radcy prawnego, z wyłączeniem apelacji, skargi kasacyjnej i skargi konstytucyjnej. Aplikant adwokacki może zastępować radcę prawnego na takich samych zasadach jak adwokata, jeżeli radca prawny jest wspólnikiem w spółce adwokacko - radcowskiej.

 

Ustawa deregulacyjna zmieniła także zakres uprawnień aplikantów adwokackich, jak się wydaje w dużo większym stopniu, niż ma to miejsce w odniesieniu do ich kolegów z aplikacji radcowskiej. Zgodnie bowiem z treścią art. 77 Prawa o adwokaturze,  po sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki może zastępować adwokata przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu. Przez okres roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki może zastępować adwokata, w powyższym zakresie. Pamiętajmy przy tym, że aplikant radcowski może zastępować adwokata na takich samych zasadach jak radcę prawnego, jeżeli adwokat jest wspólnikiem w spółce adwokacko - radcowskiej, z wyjątkiem spraw, w których adwokat występuje w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe. Uprawnienia, o których mowa powyżej, dotyczą również spraw objętych świadczeniem pomocy prawnej z urzędu.

 

Aplikant adwokacki może sporządzać i podpisywać pisma procesowe związane z występowaniem adwokata przed sądami, organami ścigania i organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami - z wyraźnego upoważnienia adwokata, z wyłączeniem apelacji, skargi kasacyjnej i skargi konstytucyjnej. Z treści tego przepisu możemy wnioskować, że aplikanci mają możliwość konstruowania kasacji w ramach toczącego się postępowania karnego, będącej odpowiednikiem skargi kasacyjnej w procedurze cywilnej. Ustawodawca nie wprowadził bowiem zakazu sporządzania tego typu pism. Praktyce uważają jednak, że powyższa treść przepisu jest po prostu błędem legislacyjnym, a nie celowym zabiegiem – kasacje są bowiem jednymi z trudniejszych pism procesowych w postępowaniu karnym porównywalnych chyba tylko do skarg kasacyjnych w procedurze cywilnej.

 

Mając na uwadze powyższe musimy stwierdzić, że prawo do sporządzania kasacji przysługuje z formalnego punktu widzenia każdemu aplikantowi – zarówno adwokackiemu jak i radcowskiemu. Wszystko przez niedawne rozszerzenie kompetencji radców prawnych w polskiej procedurze karnej – już od początku przyszłego roku ta grupa prawników będzie bowiem mogła pełnić funkcje obrończe względem oskarżonych o popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa. Tym samym oznacza to możliwość sporządzania przez radców kasacji w sprawach karnych, to z kolei rozciąga się na aplikantów radcowskich. Ciekawostką w tym wszystkim jest stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości, które zdecydowanie twierdzi, że ustawodawca nie popełnił żadnej pomyłki. W specjalnym komentarzu do sprawy rzecznik MS zaznaczył, że „Prawo aplikanta adwokackiego do sporządzenia i podpisania pisma procesowego w trybie tego przepisu nie jest samodzielne i może zostać zrealizowane wyłącznie z wyraźnego upoważnienia adwokata, gdy uzna on, że upoważnienie takie jest możliwe bez naruszenia interesu klienta, a zatem gdy uzna, że aplikant daje gwarancję sporządzenia i podpisania pisma procesowego na właściwym poziomie.

Data: 30.09.2015 08:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Aplikacje
Słowa kluczowe: uprawnienia aplikanckie, aplikacja radcowska, aplikant radcowski, aplikacja adwokacka, aplikant adwokacki
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.