Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Samochód zastępczy z OC sprawcy szkody

4.9/5 z 19 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Podstawą prawną wynajmu zastępczego środka transportowego jest art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz art. 361, 363, 415 Kodeksu cywilnego.

Samochód zastępczy z OC sprawcy szkody

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że w razie naprawienia szkody majątkowej i niemajątkowej przez samego ubezpieczonego, ubezpieczyciel jest obowiązany zwrócić ubezpieczonemu taką kwotę, jaką sam byłby obowiązany zapłacić poszkodowanemu w razie skierowania do niego żądania o odszkodowanie. Tym samym w przypadku zwrócenia się z żądaniem zapłaty przez poszkodowanego bezpośrednio do ubezpieczonego sprawcy szkody, ubezpieczyciel jest obowiązany do podjęcia działań, w wyniku których poszkodowany nie będzie od ubezpieczonego sprawcy oczekiwał spełnienia świadczenia. Na ubezpieczycielu ciąży obowiązek ustalenia zakresu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego sprawcy szkody (a w konsekwencji - zakresu swojej odpowiedzialności gwarancyjnej) i wypłaty poszkodowanemu należnego świadczenia.

Dnia 18 stycznia 2012 r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał uchwałę Sądu Najwyższego wraz z uzasadnieniem z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt III CZP 05/11, która rozstrzygnęła rozbieżności w sądach powszechnych dotyczących roszczeń o zwrot kosztów na auto zastępcze niesłużące do prowadzenia działalności gospodarczej od ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia OC.

 

Sąd Najwyższy wskazał, iż tego typu szkodę należy kwalifikować jako szkodę majątkową, określił jakie warunki musi spełniać tego rodzaju wydatek oraz uznał, że korzystanie przez poszkodowanego z własnego pojazdu nie może być odtworzone przez korzystanie z komunikacji miejskiej. Sąd Najwyższy określił, że odmowa zwrotu kosztów za samochód zastępczy lub zmniejszenie wysokości świadczenia może nastąpić wyłącznie w warunkach przypisania i udowodnienia poszkodowanemu naruszenia zasady współdziałania z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania. Do oceny roszczenia osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej można stosować wskazania dotychczasowego orzecznictwa, które ukształtowane zostało na tle najmu pojazdu zastępczego do kontynuowania działalności gospodarczej, w odniesieniu do okresu refundacji, pomniejszenia świadczenia o nieponiesione koszty eksploatacji uszkodzonego pojazdu oraz oczekiwań wobec pojazdu zastępczego.

 

Postulat pełnego odszkodowania przemawia za przyjęciem stanowiska o potrzebie zwrotu przez ubezpieczyciela tzw. wydatków koniecznych, potrzebnych na czasowe używanie zastępczego środka komunikacji w związku z niemożliwością korzystania z niego wskutek zniszczenia (cyt. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r. w sprawie IV CK 672/03).

 

Ważnym jest, że jeśli doszło do poniesienia przez poszkodowanego wydatków na uzyskanie pojazdu zastępczego to są to wydatki poniesione w następstwie zdarzenia szkodzącego, które by nie powstały bez tego zdarzenia, prowadzące do powypadkowego zmniejszenia majątku poszkodowanego, czyli straty (art. 361 § 2 k.c.). Takie stanowisko przyjmuje Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 listopada 2011 r. o sygn. III CZP 5/11.

1 2 dalej
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.